Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ108616

Een sage (mondeling), dinsdag 19 maart 1974

Hoofdtekst

Jehannes koe syn kat oer de feart springe litte, hinne en werom.
Jehannes hie in protte forstân fan klokken.
't Wie in man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen.
Syn heit hat great boer west.
In pakesizzer fan him wennet yn Feanwâlden.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 1086, verhaal 16 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

19 maart 1974
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Jehannes    Jehannes   

Johannes    Johannes   

Naam Locatie in Tekst

Feanwâlden    Feanwâlden   

Veenwouden    Veenwouden   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21