Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ZEEUW312 - Spotsagen en Spotnamen b. De steden: Zierikzee.

Een sage (boek), 99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)

Hoofdtekst

Spotsagen en Spotnamen b. De steden: Zierikzee.

't Was tijdens den oorlog, dien wij tegen de Franschen voerden, dat de Zierikzeeënaars in zee een Duinkerker kaper meenden te zien. Snel werden twee schepen met dapperen bemand en kozen zee. 't Kaperschip scheen hen af te wachten, het kwam niet van zijn plaats. Dat zou een felle strijd worden. Nauw hebben ze het schip bereikt of ze gooien de enterhaken uit, en met kortjan in den mond springen ze over op het vijandelijk schip... hoe nu, geen tegenstand .
't Was een schip, zwaar met steenen geladen. Daar hebben de arme "Steenkapers" heel wat over moeten hooren.

Torenkruiers 1) heeten ze, omdat ze een ongemeen hoogen toren wilden bouwen en 't niet verder brachten dan het kruien der steenen voor den bouw.
Ook noemt men hen Schapekoppen en Koedieven, het verhaal, dat ongetwijfeld aan deze spotnamen verbonden was, is verloren gegaan.
Zierikzeesche jicht is een verbloemde uitdrukking voor traagheid en op de onbescheiden vraag: "Waar ga je naar toe?" is het wederwoord: "Naar Zierikzee om vlothouten."

1. Zie eerder (ZEEUW252)

Onderwerp

TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners    TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners   

Beschrijving

Oorsprongssage over waarom de Zierikzeeer een 'Steenkaper' wordt genoemd en ook 'Torenkruier'.
Het verhaal waarom men hen Schapekop of koedief noemt is verloren gegaan. Verder uitleg over Zierikzeese jicht en de uitspraak: naar Zierikzee gaan om vlothouten.

Bron

J.R.W. en M. Sinninghe: Zeeuwsch sagenboek. Zutphen 1933, p. 285-286

Commentaar

voor 1891 (voor 1858)
1. Zie eerder (ZEEUW252)
Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
Laurillard, Op uw stoel, 156-167; J.R.W. Sinninghe; Cornelissen, Ned. Volkshumor, III, 123-146; Harrebomée, I, 53; 86; 358 b; II, blz. XXVI. III, blz. CXXXIV CLXIIIa;

Naam Overig in Tekst

Franschen    Franschen   

Fransen    Fransen   

Duinkerken    Duinkerken   

Kaperschip    Kaperschip   

Steenkaper    Steenkaper   

Torenkruier    Torenkruier   

Schapekop    Schapekop   

Koedief    Koedief   

Naam Locatie in Tekst

Zierikzee    Zierikzee   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20