Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBOEK575

Een mop (almanak), 1678

Hoofdtekst

Een Boerin bracht haar krancke Mans water tot den Doctor, den Doctor hield het Urinael tegen de Son voor 't venster, ende onderwijlen voer daer peerd en wagen voorby 't welck door 't Urinael scheen; de Doctor seyde: 'Sie daer vrou, uw man heeft Wagen en Peert in't lijf.' 'Ja,' seyde de Vrouw, 'dat kan wel zijn, want van de morgen stont hem den disselboom uyt het lijf.'

Onderwerp

AT 1641A - Sham Physician Pretends to Diagnose Entirely from Urinanalysis    AT 1641A - Sham Physician Pretends to Diagnose Entirely from Urinanalysis   

ATU 1641A    ATU 1641A   

Beschrijving

Boerin gaat met de urine van haar zieke man naar de dokter die net de urine bekijkt als een paard en wagen voorbijrijden. Zijn diagnose is dat de man paard en wagen in zijn lijf heeft. De reactie van de boerin is dat het wel waar kan zijn, want vanochtend stak er een disselboom uit zijn lichaam.

Bron

Collectie Boekenoogen (archief Meertens Instituut)

Commentaar

1678
uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 45f N°55
Sham Physician Pretends to Diagnose Entirely from Urinanalysis

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22