Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEMP067 - Wijk

Een sage (boek), 1925

Hoofdtekst

WIJK.

Wijk, de voorstad van Maastricht, had nog geen naam en de overheid was er juist over bezig, hoe zij haar zou noemen, toen er pas een gevecht tusschen Maastrichtenaren en Wijkenaren had plaats gehad. Die van Maastricht hadden voor de overmacht van de Wijkenaren moeten vluchten, maar zij hadden ook gezworen, terug te komen, om zich te wreken. De mannen van Wijk waren er toch niet zoo gerust over en vroegen aan vrienden en geburen om hulp. Onderwijl verzamelden zich die van Maastricht en maakten zich gereed om op die van Wijk aan te trekken. Er was toevallig een Wijkenaar, die den Maastrichtschen troep bij elkaar zag en die nu hard over de brug kwam geloopen om zijn vrienden te waarschuwen. Toen hij het kleine hoopje Wijkenaren zag, dat gedwongen zou worden den kamp met de overmacht van Maastrichtenaren aan te gaan, riep hij hun toe: ,,Wijk! Wijk! Maastricht komt aan!" Dat hoorde toevallig de vroedschap, die nog altijd aan het beslissen was, hoe ze het complex aan de andere zijde van de Maas zouden noemen en daar ze als Maastrichtenaren geheel op de hand van de Iaatsten waren, gaven zij de voorstad den vernederenden naam: ,,Wijk", omdat het toch wel voor Maastricht zou moeten wijken.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

De overheid was bezig te bedenken hoe zij Wijk, de voorstad van Maastricht, zouden noemen. Omdat er toen net een strijd gaande was tussen Maastricht en Wijk en de Wijkenaren met veel minder waren, gaf de overheid de voorstad de vernederende naam 'Wijk', omdat de Wijkenaren toch wel moesten wijken.

Bron

Kemp, Pierre. Limburgs Sagenboek. Gebrs van Aelst. Maastricht, 1925.

Commentaar

1925
Dit verhaal is te vinden in het hoofdstuk 'Van stichtingen en oorsprongen'.
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Maastrichtenaren    Maastrichtenaren   

Wijkenaren    Wijkenaren   

Naam Locatie in Tekst

Maastricht    Maastricht   

Wijk    Wijk   

Maas    Maas   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20