Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0299 - 4.18.

Een sage (boek), maandag 21 oktober 1957

Hoofdtekst

4.18.
Ja, nou gaan we naar Luchtenberg, de Hondsdonk, Notsel, Couwelaer en daar overal naar toe.
Daar waren boeren en die moesten toen mijn vader nog leefde - ja, die is al 1900 gesturven, dus dat is ook al weer lang geleden hoor - en dan moeten die boeren 's nachts naar de stad toe mee vierkante kisten. Toen waren die gemeentereinigingen weer heel anders as nou, en dan moesten ze dat beer gaan halen, om die weilanden en dat alles te misten. Maar die boerenjongens, die waren zo bang, die dorsten niet, want vroeger was dat niet zo vol gebouwd: toen was 'r aan de Baronielaan, rechts daar nou 't Wilhelminapark is, daar was een hele verwaarloosde heideboel van gras en water en alles, want ik weet nog dat 't ontgonnen is, toen was ik zestien jaar of iets oud. Dan kwamen daar enne hele hoop katten vandaan, en die sprongen daar op die kisten en op de rug van 't pee'd en overal op, en die katten die miauwden maar en die dejen maar lelijk, en daar wieren die jongens zo bang, maar zo gauw as ze de stadse brug over waren, de Wilhelminabrug, dan sprongen die katten d'r weer af en dan gingen ze weer zitten wachten, zeker tot die terug kwamen, want als ze terugkwamen dan zaten ze er weer op, en gingen ze nou met een kar of met tien karren, op al die karren zaten dan zwarte katten te mauwen en te rallen. Ge kunt wel denken, da' was een angstig iets voor die jongens, en vooral als ge bang bent.
Toen zei vader: 'ik zal met jullie eens mee gaan. Ga maar met een hele hoop en dan zullen we eens kijken of die katten komen zullen. Ze zullen nie' komen, ik wed dat ge ze niet ziet'.
Ze waren weer op die hoogte an 't end van de Hoge Steenweg bij 't Wilhelminapark en ... niks!
'Ze kommen niet' zeeën die knechts.
'O, die kommen niet as ik er bij ben', zee vader.
Er kwam niks.
Ze waren over de brug; d'r was niks geweest.
'Straks zullen ze wel komen, as me teruggaan'.
'Nee', zei vader, 'die komen niet as ik er bij ben'.
In de nacht toen ze gelajen waren, gingen ze terug, maar ze hadden geen katten gezien en toen zeeën ze dat die katten van Teteringen kwamen, want vroeger was het tussen 't Leike van 't Ginneken en de Stadse Brug, daar was de Hoge Steenweg, maar dat was Teteringen, want de bestellers van Teteringen moesten er ook bestellen.

Onderwerp

SINSAG 0608 - Andere Begegnungen mit Hexentieren.    SINSAG 0608 - Andere Begegnungen mit Hexentieren.   

Beschrijving

Boeren worden 's nachts belaagd door miauwende zwarte katten die op de wagens en de ruggen van de paarden springen. Als vader van vertelster meegaat komen de katten niet.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 158-160

Commentaar

bandopname 21 oktober 1957
De volledige naam van de vertelster is Antoinetta Maria Verbeek-Beenen. De bandopname van 21 oktober 1957 moet met opzet verkeerd gedateerd zijn, want de vertelster was toen al bijna een jaar overleden.
Andere Begegnungen mit Hexentieren

Naam Overig in Tekst

Luchtenberg    Luchtenberg   

Hondsdonk    Hondsdonk   

Notsel    Notsel   

Couwelaer    Couwelaer   

Wilhelminapark    Wilhelminapark   

't Leike    't Leike   

't Ginneken    't Ginneken   

Stadse Brug    Stadse Brug   

Naam Locatie in Tekst

Baronielaan    Baronielaan   

Wilhelminabrug    Wilhelminabrug   

Hoge Steenweg    Hoge Steenweg   

Teteringen    Teteringen   

Plaats van Handelen

Breda (Noord-Brabant)    Breda (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20