Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DYKFRIES2105

Een sage (boek), 1896

Hoofdtekst

Balthasar Bekker deelt in De betoverde wereld mede, dat hij als predikant te Franeker, dus tusschen 1666 en 1674, daar kennis gemaakt en zich veel bemoeid had met een jongeling, die zelf verzekerde omgang met een boozen geest te hebben. Deze haalde hem 's nachts uit het bed en bracht hem, langs een fraaien weg, dien hij bij dag nooit zag, bij een feestelijke bijeenkomst van mannen, vrouwen en duivels. Daar ging het dan recht vroolijk toe en werd men onthaald op allerlei spijzen en dranken. Eerst had dit plaats in het huisje, dat buiten Leeuwarden bij de galg stond en gediend zou hebben voor bergplaats van gereedschappen enz. Dit nietige gebouwtje was dan bij die gelegenheid veranderd in eene prachtige zaal. Later werd het nachtfeest gehouden op een stuk weiland even buiten Franeker, dat hij Bekker aanwees. In dit land was een waterkom of put, waarin altijd, behalve bij langdurige zomerdroogte, water stond. Maar wanneer de duivel met zijn gevolg daar feestvierde, stond, volgens den verteller, die put vol vuur en vlam, waar de duivelen doorheen vlogen alsof het niets was.

Beschrijving

Balthasar Bekker kende een jongen die omgang had met een boze geest. Deze geest bracht hem naar bijeenkomsten van de duivel, heksen en mannen, waar gegeten en feestgevierd werd. Dit gebeurde in een klein huisje, dat in een prachtige zaal veranderde. Ook werden er feesten gehouden op een weiland waar een put in stond. Normaal stond die put vol water, maar tijdens zulke bijeenkomsten stond de put vol vuur, waar de duivels doorheen konden vliegen.

Bron

Waling Dykstra: Uit Friesland's volksleven van vroeger en later: volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen. Leeuwarden [1896], deel 2, 159

Motief

G247.1 - Witches dance with devil at witch’s holiday.    G247.1 - Witches dance with devil at witch’s holiday.   

G303.25.17 - The devils‘ dances and feasts.    G303.25.17 - The devils‘ dances and feasts.   

D478.3 - Transformation: water to fire.    D478.3 - Transformation: water to fire.   

Commentaar

Onderdeel van het hoofdstuk "Tooverheksen en duivelbanners".

Naam Overig in Tekst

Balthasar Bekker    Balthasar Bekker   

Plaats van Handelen

Franeker    Franeker   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Kloekenummer in tekst