Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

GROOS01 - De zoon van de Padishah van India, oftewel met vijf piasters doe je wonderen

Een sprookje (internet), woensdag 20 maart 2013

header.jpg

Hoofdtekst

[Omdat het medium Twitter is, moeten de zinnen van beneden naar boven worden gelezen, dus beginnen bij bericht nummer 120 en eindigen bij 1]

1. Ina de Bruin ‏@hermadottir7m
@leraarlatijn dank dank! *langdurig applaudisseert*
 Retweeted by Paul Groos

2. Paul Groos ‏@leraarlatijn4m
En ook dank aan iedereen die vandaag een berichtje of een rt'tje heeft gestuurd. Het is net of je voor een live-publiek vertelt.

3. Paul Groos ‏@leraarlatijn5m
Speciale dank aan @CorineGLD voor de aandacht die je vanmorgen aan #wvd hebt gegeven!

4. Paul Groos ‏@leraarlatijn6m
En dat was het, mensen. Het twitterverhaal voor wereldverteldag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Volgend jaar weer?

5. Paul Groos ‏@leraarlatijn8m
Met vijf piaster kun je wonderen doen!

6. Paul Groos ‏@leraarlatijn8m
Hij wist wat Hasan wist toen hij, in de armen van zijn prinses op het grote bed lag in het Topkapi-paleis:

7. Paul Groos ‏@leraarlatijn9m
En de twee overgebleven piasters. De koopman heeft nooit iemand verteld wat er echt gebeurd was, maar hij wist wat wij nu ook weten.

8. Paul Groos ‏@leraarlatijn10m
De koopman met de gouden tulband en de glinsterende schoenen. En toen hij gevonden was, kreeg ook hij een zak met goud.

9. Paul Groos ‏@leraarlatijn11m
Bakkers, ijsverkopers en theehuizen kregen speciale privileges. En overal liet Hasan zoeken naar die koopman.

10. Paul Groos ‏@leraarlatijn12m
Aan de badhuiseigenaar van Tachtelqala gaf hij een zak met goud, net als aan de hotelier van Miri Mah.

11. Paul Groos ‏@leraarlatijn12m
En zoals gebruikelijk mocht de kersverse prins cadeaus uitdelen aan de bevolking.

12. Paul Groos ‏@leraarlatijn13m
Zes weken later werd de bruiloft gevierd. Hasan en zijn prinses werden met een koets door de stad gereden en de hele bevolking keek toe.

13. Paul Groos ‏@leraarlatijn15m
Maar toen de Sultan van zijn troon stapte en Hasan en de prinses met drie stevige zoenen feliciteerde besefte hij dat het echt was.

14. Paul Groos ‏@leraarlatijn16m
Hij verwachtte nog steeds de hand van een soldaat die hem naar de gevangenis zou brengen. Hij dacht dat het een vergissing was.

15. Paul Groos ‏@leraarlatijn16m
...Je ouders zijn akkoord! Je mag trouwen met mijn dochter, de prinses." Hasan wist niet wat hij gehoord had.

16. Paul Groos ‏@leraarlatijn17m
De Sultan zat op zijn troon en keek naar de jongen die zich kleiner dan ooit voelde. "Prins, ik heb bericht uit India ontvangen...

17. Paul Groos ‏@leraarlatijn18m
Een barse bediende beval Hasan te verschijnen voor de Sultan. "Dit was het dan. Nu is het met me gedaan. Vijf piaster zijn mijn ondergang!"

18. Paul Groos ‏@leraarlatijn26m
De bode mocht nog lang wegblijven van Hasan, maar onvermijdelijk kwam de dag dat de bode terugkwam uit het verre India.

19. Paul Groos ‏@leraarlatijn27m
Zij wist van niets! Als het allemaal uitkwam, zou ze hem haten en dat was misschien nog wel het ergst van alles.

20. Paul Groos ‏@leraarlatijn28m
Deze aanvaardde direct de terugreis naar het paleis, waar Hasan nog steeds zijn lot afwachtte, vaak met de prinses aan zijn zijde.

21. Paul Groos ‏@leraarlatijn29m
"Maar moeten we wel meewerken aan deze misleiding?" De Padishah schreef een brief, verzegelde die en gaf hem mee terug aan de bode.

22. Paul Groos ‏@leraarlatijn31m
Misschien kan hij de zoon zijn, die wij nooit hebben kunnen krijgen! En een verbintenis met het huis van de Sultan is nooit weg."

23. Paul Groos ‏@leraarlatijn32m
Wij hebben niet eens kinderen!" zei zijn vrouw. De Padishah keek haar aan en zei: "Maar de Sultan geeft hoog van hem op!

24. Paul Groos ‏@leraarlatijn33m
"Vrouw, lees deze brief van de Sultan van Constantinopel eens." Ze las en ook zij begon te lachen. "Man, hier is bedrog in het spel!

25. Paul Groos ‏@leraarlatijn34m
De Padishah las, fronste, las nog eens en barstte toen in lachen uit. Zonder een woord te zeggen liep hij met de brief naar zijn vrouw.

26. Paul Groos ‏@leraarlatijn35m
Die was intussen, na een lange tocht, aangekomen aan het hof van de Padishah en overhandigde hem de brief van de Sultan.

27. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
@marjolijnsmits ok, dank!

28. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
En zo bleef Hasan maar in zijn rol, hoopte op een wonder en wachtte met de rest van het hof op de terugkeer van de bode.

29. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
Haast kon geen kant meer op. Vluchten? Dan zou de Sultan hem vinden en bovendien: dan zou hij de prinses nooit meer zien...

30. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
En wat zou de Sultan doen als het bedrog uitkwam? In gedachten zag Hasan zijn hoofd al rollen...

31. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
Er was niets meer wat Hasan kon doen. De bode zou er natuurlijk in India achter komen dat Hasan helemaal geen prins was. Alles zou uitkomen!

32. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
"Maar, beste jongen, we moeten natuurlijk wel je ouders om toestemming vragen. Ik heb al een bode gestuurd naar het hof in India."

33. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
@marjolijnsmits LOL! Waarom kan ik jouw tweets eigenlijk niet retweeten? Jij de mijne wel?

34. Paul Groos ‏@leraarlatijn1h
@marjolijnsmits Ook door mij. Leuk dat je aandacht aan #wvd hebt besteed in je klas!

35. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
Hasans hart maakte een sprongetje. Zou hij echt mogen trouwen met de prinses die zijn hart had gestolen? Hij, een straatjongen?

36. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
Het is me een genoegen om het huis van de Padishah van India te verbinden met het vorstenhuis van Constantinopel."

37. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
"Prins, mijn dochter heeft me verteld dat jullie van elkaar zijn gaan houden. Ze heeft me verzocht haar met jou te laten trouwen.

38. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
En op een mooie zomerdag ontbood de Sultan de zoon van de Padishah van India om een gewichtige zaak te bespreken. Hasan ging er nerveus heen

39. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
Soms keken ze samen uit over het water van de Gouden Hoorn of de Bosporus. Of ze dwaalden over de binnenplaatsen van het paleis.

40. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
De Sultan keek goedkeurend toe. Vanaf dat moment trokken Hasan en de prinses steeds met elkaar op in het paleis.

41. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
En zijn dochter, de prinses, niet minder. En toen koffie en lekkernijen werden geserveerd waren zij en Hasan diep in gesprek.

42. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
Badhuiseigenaren en hoteliers zijn gastvrij. En dat alles natuurlijk door uw leiding, o Sultan." De Sultan was ingenomen met deze jongen.

43. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
En dat geldt ook voor het gebak." Hasan kwam op dreef. "En ook de thee in Constantinopel is uitstekend.

44. Paul Groos ‏@leraarlatijn2h
"Uhm, ja. Ik prijs u, Sultan en uw wijs beleid, waardoor, uhm, uw stad bloeit. Uhm ... De kwaliteit van de sorbets is uitmuntend.

45. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Pas toen de Sultan stopte, besefte Hasan dat er nu iets van hem verwacht werd. Hij stond op, keek nerveus rond en schraapte zijn keel.

46. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Maar Hasan hoorde niet alles wat de Sultan zei. Hij keek naar de prinses. En zij naar hem.

47. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
De Sultan sprak de "prins" uitvoerig toe, prees het wijs beleid van zijn vader en bood hem vertrekken aan in het paleis.

48. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Achter het orkest en de soldaten werd hij door de straten van Constantinopel naar het Topkapi-paleis gebracht, op de koffie bij de Sultan...

49. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Het plein voor het hotel stond vol mensen toen Hasan, die steeds meer in zijn rol begon te groeien, naar buiten kwam en zijn paard besteeg.

50. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Een schetterend, tetterend harmonieorkest stond hem op te wachten, samen met een bataljon soldaten. Hasans witte paard stond al klaar.

51. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
De grootvizier ging terug naar de Sultan en Hasan ging slapen. De volgende ochtend werd hij gewekt door hard geluid dat van buiten kwam.

52. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
Ze spraken af dat Hasan de volgende ochtend afgehaald zou worden bij het hotel en naar het paleis gebracht zou worden.

53. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
"Namens de Sultan nodig ik u uit om uw verblijf in Constantinopel voort te zetten in het paleis. Uiteraard betaalt de Sultan het hotel."

54. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
De grootvizier boog, bood zijn excuses aan dat de ontvangst van de prins niet bij diens status had gepast.

55. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
De grootvizier ging Hasans suite binnen en werd door diens bediende naar de zitkamer gebracht. Na een tijdje kwam Hasan binnen.

56. Paul Groos ‏@leraarlatijn3h
"Wie bent u?" vroeg de lijfwacht. "De grootvizier van zijne hoogheid, de Sultan." "Dan mag ik u binnenlaten."

57. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
Toen besloot de Sultan om zijn hoogste functionaris te sturen, bang als hij was voor een diplomatieke rel met het hof van India.

58. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
"De generaal van het leger van de Sultan." "Dan kan mijn meester u niet ontvangen." En ook de generaal ging weer weg.

59. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
Zo kwam het dat de generaal van Sultan's leger even later aan de deur van Hasan's suite stond. "Wie bent u?" zei de lijfwacht.

60. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
"Hij is natuurlijk beledigd, dat we hem niet fatsoenlijk hebben ontvangen," dacht de Sultan. "Ik zal een hogere ambtenaar sturen."

61. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
"Dan kan mijn meester u niet ontvangen," zei de lijfwacht. Onverrichterzake en met lood in zijn schoenen ging de chef terug naar de Sultan.

62. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
Hij vroeg om toegang tot de zoon van de Padishah, maar zijn lijfwacht vroeg wie hij was. "Ik ben de chef-inlichtingen," zei hij gewichtig.

63. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
De chef-inlichtendienst kromp ineen en ging onmiddellijk de stad in om goed te maken wat hij blijkbaar gemist had. Zo kwam hij bij Miri Mah.

64. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
"De zoon van de Padishah van India is in de stad en jij wist dat niet?! Ik heb mensen voor minder laten onthoofden! Ga op onderzoek uit!"

65. Paul Groos ‏@leraarlatijn4h
Ondertussen, in het Topkapi-paleis had de Sultan woedend de chef van zijn inlichtingendienst ontboden. Hij veegde hem de mantel uit:

66. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
...zeg je 'mijn meester wil u niet ontvangen'. Behalve als het de grootvizier is. Die laat je binnen." De lijfwacht beloofde het.

67. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Hasan en zijn bediende waren teruggekeerd bij hotel Miri Mah en Hasan gaf instructies aan zijn lijfwacht: "Als er iemand aan de deur komt...

68. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Buiten adem kwam ze weer terug. "Het is... Het is... de zoon van de Padishah van India!" En met dat nieuws ging de prinses naar haar vader.

69. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
"Wie is die man?" vroeg ze haar dienares. "Ga naar buiten en vraag zijn bediende wie zijn meester is!" De dienares ging naar buiten.

70. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
En daar zag ze een knappe man, in mooie kleren, op een prachtig wit paard en met zijn bediende aan zijn zijde.

71. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Daarbinnen kleedde de prinses, de dochter van de Sultan, zich aan voor de dag, toen ze een blik uit het raam wierp.

72. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Hij zorgde ervoor dat zijn tocht langs het Topkapi-paleis ging en dan vooral langs de balkons van de vrouwenverblijven.

73. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Buigend als een knipmes liet de hotelier hen uit. Hoog te paard gezeten en terwijl zijn dienaar naast hem liep, begon Hasan zijn rijtoer.

74. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
Met de bediende ging hij naar buiten, waar een prachtig wit paard met wuivende manen klaarstond. De "prins" maakte zich op voor een rijtoer.

75. Paul Groos ‏@leraarlatijn5h
De volgende ochtend stonden voor Hasans deur een bediende en een gewapende lijfwacht klaar. De lijfwacht liet hij in het hotel.

76. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
"Met vijf piasters doe je wonderen!"

77. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
Gedienstig ging de hotelier het regelen. En terwijl Hasan zich achterover liet vallen op het bed, dacht hij:

78. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
"Een paard om de stad te bezichtigen, een lijfwacht en een bediende. Mijn eigen mensen zijn zeker in de stad verdwaald!" zei Hasan.

79. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
"Heer, is er verder nog iets van uw dienst?" fluisterde de hotelier tegen zijn geëerde gast. Hasan liet zijn stem arrogant klinken:

80. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
Een zitkamer met zachte banken en kussens, een studeerkamer en een badkamer met gouden kranen. Door het raam zag je de Bosporus.

81. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
Daar aangekomen werd hij naar de koninklijke suite begeleid door de hoteleigenaar. Er was een slaapkamer met een hemelbed.

82. Paul Groos ‏@leraarlatijn6h
En zo liep Hasan een tijdje later in het mooiste pak van de badhuiseigenaar, begeleid door twee badhuismedewerkers naar hotel Miri Mah.

83. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
"Sta mij toe u kleding te lenen en een suite in het beste hotel van de stad voor u te boeken!" Dat sloeg Hasan niet af...

84. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
...en regelen een hotel voor mij. Ik hoop dat ze niet verdwaald zijn, ze doen er nu wel erg lang over." De badhuiseigenaar knikte.

85. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
"Ik vergeef uw medewerkers hun voortvarendheid. Ik wacht hier graag tot mijn dienaars terug zijn. Zij laten mijn kleding reinigen...

86. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
"Heer, ik hoop dat u goed behandeld bent! Als ik iets kan doen om uw verblijf verder te veraangenamen..."

87. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
Het kwam de badhuiseigenaar ter pre dat er een echte prins in zijn badhuis was. Hij haastte zich erheen en boog voor Hasan.

88. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
... Met vijf piaster doe je wonderen!"

89. Paul Groos ‏@leraarlatijn7h
Niet veel later lag Hasan gewassen en gemasseerd op een rustbed te genieten van sorbet, baklava en thee. En hij dacht: "zie je wel...

90. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
"Is hier de zoon van de Padishah van India?" Verbouwereerd lieten de twee badhuismedewerkers de jongen los.

91. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
Maar daar, voor de deur stonden een ijsverkoper, een bakker en een bediende van het theehuis, die in koor zeiden:

92. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
"Tuurlijk, joh, en wij zijn de neven van de Sultan!" Ze deden de voordeur open om de jongen eruit te smijten.

93. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
De masseur lachte hem uit en haalde de portier erbij. Ze grepen de protesterende jongen onder zijn oksels en sleepten hem naar de deur.

94. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
"Hoe durf je mij te bevelen, mannetje! Weet je wel wie ik ben? Ik ben de zoon van de Padishah van India!"

95. Paul Groos ‏@leraarlatijn8h
Een van de masseurs, een kleerkast van een vent, kwam op Hasan af: "We gaan sluiten, je moet weg!" Hasan stond op, keek de man aan en zei:

96. Paul Groos ‏@leraarlatijn9h
Een voor een verlieten de laatste baders het badhuis en gingen naar huis. Hasan bleef alleen achter.

97. Paul Groos ‏@leraarlatijn9h
Het was half twaalf. Om twaalf uur zou het badhuis gaan sluiten. De potige badhuismedewerkers waren al begonnen met schoonmaken.

98. Paul Groos ‏@leraarlatijn9h
Hasan begaf zich naar het badhuis van Tachtelqala, kleedde zich uit, verborg zijn kleding zorgvuldig en nam plaats in het stoombad.

99. Paul Groos ‏@leraarlatijn10h
"Bezorg het om twaalf uur bij het badhuis van Tachtelqala aan de zoon van de Padishah van India, mijn meester." Het kostte hem één piaster.

100. Paul Groos ‏@leraarlatijn10h
Het kostte hem weer twee piaster. En met het overgebleven geld ging hij naar het theehuis, waar hij een dienblad thee bestelde.

101. Paul Groos ‏@leraarlatijn10h
Hasan rende naar de bakker, bij wie hij de meest luxe baklava bestelde. Te bezorgen om twaalf uur inneemt badhuis van Tachtelqala.

102. Corine van Dijk ‏@CorineGLD11h
@leraarlatijn Ik lees je #twitterverhaal, ben nu al benieuwd hoe het afloopt! #wereldverteldag
 Retweeted by Paul Groos

103. Paul Groos ‏@leraarlatijn11h
"En waar kan ik Zijne Hoogheid vinden om twaalf uur?" "In het badhuis van Tachtelqala!" Hasan moest twee piaster betalen en rende verder.

104. Paul Groos ‏@leraarlatijn11h
"...De Padishah van India. Zijne Hoogheid beveelt je een sorbet te maken en het om precies twaalf uur bij hem te bezorgen!"

105. Paul Groos ‏@leraarlatijn11h
De ijsverkoper keek de straatjongen vrolijk aan: "wat kan ik voor je doen?" Hasan zei: "Ik ben gestuurd door de zoon van de Padishah...

106. Paul Groos ‏@leraarlatijn11h
Hasan groette zijn vrienden en rende ervandoor. Hij ging naar een ijsverkoper, die met een grote koperen lepel in zijn ijs roerde.

107. Paul Groos ‏@leraarlatijn11h
RT: "@marjolijnsmits: Vandaag coming up: mythe van Skylla en Glaukos #wereldverteldag"

108. Paul Groos ‏@leraarlatijn12h
Dus geef ik je geen vijf, maar zeven piasters." Stomverbaasd keek Hasan naar de glanzende munten in zijn hand. Hij bedankte de koopman.

109. Paul Groos ‏@leraarlatijn12h
Met een vriendelijke blik keek hij Hasan aan. "Ik ben wel benieuwd naar die wonderen van je. En ik wil graag een groot wonder zien...

110. Paul Groos ‏@leraarlatijn12h
"Zo, wonderdoener! Vijf piasters, hè?" Achter Hasan stond een zwartbesnorde koopman. Hij droeg een gouden tulband en glanzende schoenen.

111. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
"Had ik maar vijf piasters. Vijf maar. Ik zou wonderen doen!"

112. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
Hasan had misschien geen geld, hij was gezegend met een mooie kop en een vlotte babbel. Hij schepte graag op tegen zijn vrienden:

113. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
In Constantinopel woonde een straatjongen, een wees. Hasan, heette hij. Hij wist zelf niet hoe oud hij was. Oud genoeg om te overleven...

114. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
In het Topkapi-paleis woont de Sultan. En op straat en in de bazaars ruik je de geur van specerijen, muntthee en waterpijp.

115. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
Stel je Istanbul voor toen het nog Constantinopel heette en je er met piasters kon betalen. Minaretten steken overal bovenuit.

116. Paul Groos ‏@leraarlatijn13h
De zoon van de Padishah van India, oftewel met vijf piasters doe je wonderen. #twitterverhaal #wereldverteldag

117. Paul Groos ‏@leraarlatijn14h
Net geïnterviewd door @CorineGLD voor Omroep Gelderland Radio. Over Wereldverteldag en Twitter als vertelmedium. #leuk #vroeg

118. Heidi Dahlsveen ‏@Heidi2BMimesis14h
Happy world storytelling day!
 Retweeted by Paul Groos

119. Corine van Dijk ‏@CorineGLD14h
Volg @leraarlatijn vandaag; Paul Groos uit #Wijchen vertelt vanaf 08.00 uur via twitter een verhaal. Het is tenslotte #Wereldverteldag
 Retweeted by Paul Groos

120. Stichting Vertellen ‏@InfoVertellen22h
Aan de andere kant van de wereld is het al World Storytelling Day :-) Voor ons nog één nacht slapen en dan.. Zie http://www.wereldverteldag.nl  #WSD
 Retweeted by Paul Groos

Beschrijving

In Constantinopel krijgt straatjongen Hasan van een geheimzinnige koopman zeven piaster als hij kan laten zien dat hij wonderen kan verrichten met een beetje geld. Hasan laat ijs, gebak en thee naar het badhuis bezorgen, en doet in het badhuis of hij de prins van India is. Dit gerucht gaat als een lopend vuurtje en trekt tenslotte de belangstelling van de Turkse sultan. De zogenaamde prins wordt op het paleis ontboden, en hij wordt verliefd op de prinses. Uiteindelijk stuurt de sultan een brief naar de vorst van India met het verzoek of hun kinderen met elkaar mogen trouwen. De vorst van India heeft helemaal geen kinderen maar speelt het spelletje mee. Zo trouwt de arme Hasan met de prinses en wordt rijk. Hij beloont de bakker, de ijsverkoper en de theeverkoper, en vindt ook de geheimzinnige koopman, die een zak met goud krijgt. Met een paar piaster kan een mens werkelijk wonderen verrichten.

Bron

120 tweets op Twitter tijdens de Wereldverteldag

Commentaar

Dit Oosterse verhaal is door Paul Groos verteld in iets meer dan 110 tweets op Twitter in circa 8 uur. Hij vertelde dit ter gelegenheid van de Wereldverteldag (wereldwijd op 20 maart)

Naam Overig in Tekst

World Storytelling Day    World Storytelling Day   

Wereldverteldag    Wereldverteldag   

Omroep Gelderland Radio    Omroep Gelderland Radio   

Padishah    Padishah   

Paul Groos    Paul Groos   

Hasan    Hasan   

Naam Locatie in Tekst

Wijchen    Wijchen   

India    India   

Topkapi-palis    Topkapi-palis   

Tachtelqala    Tachtelqala   

Miri Mah    Miri Mah   

Bosporus    Bosporus   

Gouden Hoorn    Gouden Hoorn   

Plaats van Handelen

Constantinopel    Constantinopel   

Istanbul    Istanbul