Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

DYKFRIES2311 - Verscheidenheden

Een sage (boek), 1896

Hoofdtekst

Volgens het friesche kindergeloof komen de pasgeboren kinderen uit de Wouden, zooals men de houtrijke streken der provincie noemt. Zij groeien daar als appelen aan de boomen, op wier takken zij heen en weder huppelen, als de moeder met de baker er een komt halen, en roepen dan: <<Neem mij!>> <<Neem mij!>> - De reis wordt gedaan in een scheepje met een wit zeiltje en een paar witte zwaantjes er voor. - De benaming van <<Woudreis>> voor bevalling is ook onder volwassenen algemeen en men vertelt elkander in goeden ernst, dat eene kraamvrouw een <<zware>> of een <<gemakkelijke reis>> heeft gehad. - In het noorden der provincie heet het, dat de kleine kinderen in de Wouden uit den hollen boom (boom van Vrouw Holle) worden gehaald en door de turfschippers medegebracht. Even buiten het dorp Bergum ligt, een weinig ter zijne van den weg, een reusachtige steen, een zwerfblok van buitengewone grootte, de poppesteen geheeten. De ouders daar in den omtrek vertellen hunne kinderen, dat de lytse popkes onder dien steen vandaan komen. Kinderlooze vrouwen gaan daarheen ter bedevaart. En in de omstreken van Harlingen zegt men, dat de kinderen gehaald worden bij den steenenman, zooals de grenspaal wordt genoemd, die even ten zuiden van Harlingen op den zeedijk staat, ter gedachtenis aan Caspar de Robles. Onverbasterde Landfriezen, die geene uit Duitschland of Holland afkomstige kindersprookjes hebben gelezen of hooren vertellen, weten van den ooievaar, die kleine kindertjes brengt, niets af.

Onderwerp

TM 4904 - Waar de kinderen vandaan komen.    TM 4904 - Waar de kinderen vandaan komen.   

Beschrijving

Volgens het Friese kindergeloof komen pasgeboren kinderen uit de Wouden. Zij groeien daar als appelen aan de bomen en huppelen over de takken heen en weer. Als de moeder met de baker er een komt halen, roepen ze: 'Neem mij!' 'Neem mij!' - De reis wordt gedaan in een scheepje met een wit zeiltje en een paar witte zwaantjes er voor. de benaming van 'Woudreis' voor bevalling is ook onder volwassenen algemeen bekend en men vertelt elkaar ernstig, dat een kraamvrouw een 'zware' of een 'gemakkelijke' reis heeft gehad. - In het noorden van de provincie gelooft men dat de kleine kinderen in de Wouden uit de holle boom (boom van Vrouw Holle) worden gehaald en door de turfschippers meegebracht. Even buiten het dorp Bergum ligt, een eindje van de weg, een reusachtige steen, een enorm zwerfblok, de poppesteen genoemd. De ouders daar in de omgeving vertellen hun kinderen, dat de lytse popkes onder die steen vandaan komen. Kinderloze vrouwen gaan daarheen ter bedevaart. En in de omstreken van Harlingen zegt men, dat de kinderen gehaald worden bij de steenenman, zoals de grenspaal wordt genoemd, die even ten zuiden van Harlingen op de zeedijk staat, ter nagedachtenis aan Caspar de Robles. Onverbasterde Landfriezen, die uit Duitsland of Holland afkomstig zijnde kindersprookjes hebben gelezen of gehoord, weten van de ooievaar, die kleine kindertjes brengt, niets af.

Bron

Waling Dykstra: Uit Friesland's volksleven van vroeger en later: volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen. Leeuwarden [1896], deel 2, p. 265.

Naam Overig in Tekst

Vrouw Holle    Vrouw Holle   

Caspar de Robles    Caspar de Robles   

Naam Locatie in Tekst

Wouden    Wouden   

Bergum    Bergum   

Harlingen    Harlingen   

Duitsland    Duitsland   

Holland    Holland