Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

MARKUS03

Een sage (boek), 1907

Hoofdtekst

Deze eens zoo blanke wapenrusting, herhaalde malen overgeschilderd had voor de restauratie van 1895 eene donkere, bronsachtige kleur, en was van een gouden ankerkruis op borst- en rugplaat voorzien. Van dit kruis ging in het begin der vorige eeuw het volgende praatje, dat mij meermalen was verzekerd waarheid te zijn. Daar een kruis in eene hervormde kerk misplaatst is, had de kerkeraad last gegeven het weg te schilderen, hetgeen ook verscheiden malen zou gebeurd zijn, maar telkens als men den volgenden dag in de kerk kwam, was het kruis weder in zijne oude glorie aanwezig. Daar de kerkeraad zag, dat er toch niets aan te doen was, heeft hij er eindelijk het bijltje maar bij neergelegd.

Onderwerp

SINLEG 0195 - Das Bild kann nicht neu bemalt werden.    SINLEG 0195 - Das Bild kann nicht neu bemalt werden.   

Beschrijving

In de kerk hangt de wapenuitrusting van Karel, de hertog van Gelre (1467-1538) boven zijn graf. Volgens een gerucht in de 19e eeuw heeft de kerkeraad het kruis een paar keer laten overschilderen omdat een kruis in de hervormde kerk niet gepast was. Maar het kruis bleef steeds terugkomen en uiteindelijk is men opgehouden met overschilderen.

Bron

Markus, A.: Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw: met geschiedkundige aantekeningen (Arnhem 1907), 250.

Plaats van Handelen

Arnhem    Arnhem