Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0478

Een sage (mondeling), maandag 26 juni 1911

Hoofdtekst

Bij Klaas Lodder spookte het. 's Nachts werden de kasten open gegooid en lagen alle kleeren over den grond. Wat dat nou voor rarigheid geweest is, weet ik niet, maar mijn vader heb me dikwijls verteld, dat as hij 's avonds na zijn kaartrondje ging, dat ie dan een roodbonte en een gele hond voor hem uit zag lopen, en die dan plotseling verdwenen onder dien boom die nou nog op de werf van K. Lodder staat. Het spijt me, dat het mijn grond niet is, maar als het mijn eigen was, liet ik toch die boom er es omhakken, want ik geloof stellig dat er nog geld onder zit uit den Franschen tijd of zukkezijn.
(J.Lof)

Onderwerp

SINSAG 0401 - Der verborgene Schatz.    SINSAG 0401 - Der verborgene Schatz.   

Beschrijving

In een huis worden 's nachts de kasten opengegooid en liggen de kleren op de grond. Man vertelt dat hij 's avonds na het kaarten een roodbonte en een gele hond voor zich uit ziet lopen, die verdwijnen bij een boom die nu nog op het erf staat. Zegsman meent dat er geld begraven ligt.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

26 juni 1911
Klaas Lodder is in dit geval waarschijnlijk niet de zoon van Jan Lodder, maar diens broer, die ook Klaas Lodder heette (1831-1855).
Der verborgene Schatz

Naam Overig in Tekst

Klaas Lodder    Klaas Lodder   

Franse    Franse   

K. Lodder    K. Lodder   

Plaats van Handelen

Zuiderwoude (Noord-Holland)    Zuiderwoude (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21