Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KEUNING009306

Een sage (mondeling), zaterdag 18 mei 1963

Hoofdtekst

Dy selde man hat ek ris yn it sikenhûs lein. Mar hy koe dêr net bliuwe. Hy fielde alles, hwat de oare patsjinten op 'e seal fielden.
Hy is ek ris by my west. Ik koe net sliepe. Hy makke hwat meneuvels mei de hannen boppe myn holle en mâlle lûden en sei, dat ik myn holle en boarst mei hjit wetter waskje moast. Ik ha dy nachts slept, sûnder ien kear wekker to wurden.

Onderwerp

TM 3102 - Belezer geneest mens of dier    TM 3102 - Belezer geneest mens of dier   

Beschrijving

Man voelt pijn van anderen, geneest slapeloosheid van vrouw door belezen.

Bron

Collectie Keuning, verslag 93, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Zie KEUNING009305, KEUNING009307

Plaats van Handelen

Oudkerk    Oudkerk