Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_037_13

Een sage (mondeling), dinsdag 18 juli 1972

Hoofdtekst

Jaap Brand (interviewer, JB): “Ik kan mij ook veurstellen dat, uhm… op plaatstelijke gebeurtenissen, uh… de dingen die zo in de plaatselijke gemeenschap gebeuren…”

Dorus (verteller, D): “Ja.”

JB: “Dat doar ook liedjes op ‘emaakt word’n. Is dat hier ook zo ‘west?

D: “Ja.”

JB: “Hèb ie nog veurbeeld’n?”

D: “Ja, hè je hier nog vaker nog wel ’s he. Ja nou je heb hier vaker uh… ja nou… eh je heb hier als ze hart haweh hier vroeger verslaovend. Èh. Vassnavend noemt ze dat dan he sie [golla]. Ennuh… doe uh… dan ha je dan muzikant’n. En dan uh… vroegen die… die die muzikant’n die bleven dan ’s middags want ze kwammen al veur de middag. Ennuh… dan moest zo’n vrouwe… m… de da was dan vrouw Zeeman loa’k maor zegg’n. En die moes dan vor kokken. Ennuh noe is da zo gebeurd, is unnuh keer ennuh vroe was da nie zo dekselken ma dan misschien wel ’s van ‘eheurd. Unnun haven kop in den pot. Halven kop van een varken. Na, en… toe… bunnun van die grapp’nmakers natuurlijk, een jonge kerel mettun met meiken… meisje bij mekaar enzo en die achterkeuken. En dan bun ze Zeeman innun pot ‘ewes. En toen heb ze daor un halven kop d’r uut ‘ehaald en da bun ze dan mettuh aan tett’n ‘ewees en natuurlijk met elkaar hè. Zie… En zodoende is doar ook nog ’n liedje op ‘emaakt. Ja. Maorreh zoe da nie beste weeën hoe dat dan later is weer… weer te vertell’n hè.”

JB: “Ja. Dat lijkt mie goed.”

D: “Ja.”

JB: “Uhm…”

D: “Ja.”

JB: “Misschien is ’t ook wel zo dat, uh… uh… de…d dat is nou grap die uuthaalt. Da is ook…”

D: “Ja.”

JB: “op een feest…”

D: “Da’s un grap ja…”

JB: “Maar misschien is ’t ook wel zo dat uh, van die duudlijke ding’n die een plaatselijke gemeenschap beroerd…”

D: “Ja.”

JB: “Dat ze dat ook weer tot onderwerp van een lied maak’n dat is niet altied eev’n mooi, ’t is…”

D: “Nee.”

JB: “uhm… is… kennie zoiets ook?”

D: “Ja. Da zal we ’s vertell’n hè, ‘n… ik kan da wel iets over ‘etellen maor ja, dan moe’k soms wat kletsen. En dat doe ik nie heel graag hè. See uh… Dan moe je gewoon z’n naams numen enzo en… en hier in Belt dan is dat zo ehm, dat liedjen is bekend beetjen. En dan kom ik nog met [verklechte], dan ’n en dan laat mie toch niet goed over as ‘k wel begin.”

Beschrijving

Een jong stel haalt grappen uit met een halve varkenskop die ze uit een kookpan hebben gehaald.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Commentaar

De achternaam van de verteller is onbekend. Er is alleen bekend dat zijn voornaam Dorus is en dat hij uit Beltrum komt.

Naam Overig in Tekst

Mevrouw Zeeman    Mevrouw Zeeman   

Naam Locatie in Tekst

Beltrum    Beltrum   

Plaats van Handelen

Beltrum    Beltrum