Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER0516

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Tijl Uijlenspiegel raeckte onderwegen op sijn reys verdwaelt. Hij ontmoete 10 blinden, die in pelgrimagie gingen, die hij nae de weg vroeg. Naedat hij van haer onderrecht was, seyde hij: 'Siedaer, daer hebt ghij 10 rijcxdaelders tot een vereeringe' (met rammelde hij met wat geldt in sijn handt). 'Drinckt daer eens voor op mijn gesondheyt.' Sij bedanckten hem alle seer feestelijck en schoon niemand een duyt ontfing, soo meende de een dat het de ander hadt. De eerste herberge was de beste, daer sij braef opschaffen lieten. Maer doe het op een rekenen aen quam, dee haer Uijlenspiegels bedrog sonder mantel weer uytgaen.

Onderwerp

AT 1577 - Blind Men Duped into Fighting: Money to be Devided    AT 1577 - Blind Men Duped into Fighting: Money to be Devided   

ATU 1577 - Blind Men Duped into Fighting.    ATU 1577 - Blind Men Duped into Fighting.   

Beschrijving

Tijl Uilenspiegel vroeg de weg aan tien blinde pelgrims. Als beloning zei hij hen dat hij 10 rijksdaalders gaf, maar hij rinkelde in werkelijkheid alleen maar met het geld. De blinden waren in de veronderstelling dat een van hen het geld had en gingen naar de herberg. Toen de rekening kwam, moesten zij allemaal zonder mantel het pand verlaten.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Blind Men Duped into Fighting: Money to be Devided

Naam Overig in Tekst

Tijl Uijlenspiegel    Tijl Uijlenspiegel   

Tijl Uilenspiegel    Tijl Uilenspiegel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20