Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SOLDAA17 - Zeventiende vertelling

Een sprookje (boek), 1804

Hoofdtekst

Zeventiende vertelling
Daar waren eenmaal drie keizerlijke soldaten en die gingen met verlof weg en toen liepen zij een langen tijd en toen kwamen zij in een bos en hun geld was op en toen dagten zij kom laat ons wat wilt schieten en toen schoten zij een haas doe zeide de eene ik zal hem wel braden ga gij maar heen en schiet wilt en toen brade de eene de haas in een pan en toen de haas haast gaar was kwam daar een aardmantje bij hem lopen en die vroeg hem wat braad gij daar, een haas zeide hij, die wil ik hebben zeide het aardmantje Neen! Gij zoudt hem niet hebben en toen kreeg het aardmantje den haas in den bek en ging er met in zijn hool en toen kwamen de andere beiden en zeiden waar is de haas toen zeide hij doe ik de haas gaar had kwam daar een Aardmantje die zeide die haas wil ik hebben en het aardmantje kreeg hem uit de pan en ging er met in zijn hool toen kwamen de andere beide er aan doe zeide de eene wij hebben nu weer een haas ik zal wel beter oppassen kom laat mij nu oppassen en toen paste hij op en toen de haas haast weer gaar was kwam daar een aardmantje en die zeide wat braad gij daar toen zeide hij een haas toen zeide het aardmantje die haas wil ik hebben toe zeide hij neen, maar het Aardmantje nam hem maar uit de pan weg en ging er met weg.
Toen kwamen de andere beide soldaten en zeiden hoe gaat het en hij zeide het Aardmantje heeft hem mij weer afgenomen. toen zeide de eerste ik meen dat gij beter oppassen wilde toen zeide de derde nu zal ik de haas eens braden en toen hij de haas omtrent gaar had kwam het Aardmantje er weer aan en toen zeide het Aardmantje wat braad gij daar toen zeide hij een haas, toen zeide hij die wil ik hebben Neen zeide hij en toen het Aardmantje de haas krijgen wilde hieuw hij de baard van het Aardmantje af want zij hadden lange baarden en toen bloede het zoo vreeselijk en toen liep de soldaat dat bloed achterna tot dat het in een diep gat ging toen ging de soldaat daar ook in en toen hij daar in was kwam hij daar bij een groot kasteel en toen ging hij daar in en toen hij daar in kwam zat daar een koningsdochter in. toen zeide de koningsdochter gij zijt een man des doods mijn man is een reus met drie koppen en als die U krijgt dan bent gij een man des doods maar daar hangt een Groot Zwaart dat moet gij zien of gij dat voeren kunt Ja zeide hij
en toen kwam de reus in huis en die zeide ik reuk wat wat ruikt gij menschevlees zeide hij O! dat zoude zoo niet wezen zeide de koningsdochter daar zal een vogel langs gevlogen zijn die wat in den bek had en toen kwam de reus er aan en toen hieuw de soldaat hem twee koppen af en toen nog een kop toen was de reus dood en toen sneed hij drie tongen uit die drie koppen en toen gaf de koningsdochter hem een doek daar stond hun naam in en haar vaders naam
en toen berolde hij de drie tongen in den doek en stak ze in zijn zak en toen kwam hij bij nog een kasteel toen ging hij daar in toen zat daar een konings-dochter en die zeide tegen hem gij zijt een man des doods want mijn man is een reus met vijf koppen, maar daar hangt een groot zwaart als gij dat regeren kunt. Ja zeide hij en toen kwam de reus in huis en die zeide ik reuk wat wat reukt gij zeide de konings-dochter menschevlees zeide de reus O! dat zal zo niet wezen
en toen zag de soldaat de reus en toen hieuw de soldaat hem drie koppen af en toen nog twee toen was de reus dood en toen sneed hij vijf tongen uit die vijf koppen en toen gaf de konings-dochter hem een doek en daar stond haar vaders naam in en hun naam en toen berolde hij de tongen daar in en stak ze in zijn zak en toen ging hij weg en toen kwam hij bij nog een kasteel toen zat daar een konings-dochter en die zeide tegen hem gij bent een man des doods mijn man is een reus met zeven koppen maar daar hangt een groot zwaart dat moet gij zien of gij dat regeren kunt Ja! zeide hij
en toen kwam de reus in huis en die zeide ik ruik wat wat ruikt gij zeide de konings-dochter menschevlees zeide de reus dat zal dog wel zoo niet wezen Ja zeide de reus en toen zogt de reus en toen zag de reus hem en toen hieuw hij met zijn zwaard vier koppen af en toen kon hij die drie koppen er haast niet of krijgen maar hij kreeg ze in het laatst er dog af En toen sneed hij de zeven tongen er uit en de dochter deed hem een doek daar stond haar naam en haar vaders naam in en hij bewond de tongen in den doek en stak ze in de zak en toen hing daar een fluit en toen blies hij daarop en toen kwamen daar al de aardmantjes aan en zeiden wat beliefd mijn Heer, wat beliefd mijn Heer en dat Aardmantje die zijn baard kwijt was, was er ook bij en toen zeide hij zeg mij het gat waar dat ik ingekomen ben, en toen zeiden ze hem het gat en toen riep hij aan de andere twee soldaten of zij er nog waren. En toen waren zij er nog en toen zouden zij malkander er uit hijzen en toen hijsden zij de drie koningsdochters er eerst uit en toen zoude hij er uit en toen dagt hij dat als zij mij reis vallen lieten dan was ik dood en toen dacht hij dat ik zal er eerst een dikke vlent in leggen en toen hijsden zij de vlent in hoogte en lieten hem weer vallen en gingen met de koningsdochters voort na haar vaders huis.
Toen ging de soldaat die daar nog in het gat was na het laatste kasteel en nam de fluit en speelde er op en toen kwamen de Aardmantjes er weer aan en zeiden wat beliefd mijn Heer wat beliefd mijn Heer en toen zeide hij dat gij moet mij dat gat zoo groot maken dat ik er met 4 paarden en een koetswagen kan uit rijden. En toen de Aardmantjes aan het graven en toen reed hij er met vier paarden en een koets uit en hij had ook een steern op den Borst zo als een Prins en toen kwam hij bij een herberg en tegen de Herberg over daar was het Paleis van de drie dochters
en toen de Prins daar was zouden de beide soldaten met twee dochters trouwen en toen liep de Prins daar op het Plein van het Paleis te wandelen en toen zagen de dochters hem en zij hadden alle lieden van dat dorp te gast genood en toen zagen de dochters hem en zeiden tegen haar vader daar is nog een heer die moet hier doch ook komen toen zeide de Heer Jawel en toen zouden zij ook verhalen hoe dat zij de koningsdochters verlost hadden. Toen zeiden zij dat zij hadden de koningsdochters verlost uit een gat en toen zeide de Heer of zij daar ook bewijs voor hadden. Neen was het antwoord en toen begon de Heer te praten en zeide dat hij had eenmaal ook drie koningsdochters verlost en hij had daar bewijs voor en toen de heer daar eerst komen was hadden zij met elkander een wandeling gehouden. En de laatste koningsdochter die hij verlost had, had hem wat goed in het haar gestrooid en als hij daar met in de zon liep dan blonk het als goud en toen zij daar wandelden zag de dochter wel dat hij die man was omdat het haar zoo blonk
en het bewijs haalde hij toen voor den dag en zeide daar heb ik een doek daar staat de konings-dochters naam in, en daar staat de naam van haar vader in en de drie tongen van de reus met drie koppen.
En daar heb ik een ander doek en daar staat de konings-dochters naam in en haar vaders naam en vijf tongen van de reus met vijf koppen en nog een ander doek daar staat enz. in en 7 tongen van de reus met 7 koppen en die heb ik van die reuzen verlost.
En toen waren het die dochters die daar Trouwen zouden. En toen zeide de vader van de konings-dochters dat de twee andere soldaten die zouden opgehangen worden. Toen zeide de andere soldaat dat zij zouden ze niet ophangen maar zij zouden de konings-dochters niet trouwen en hij trouwde met de andere konings-dochter en als ze niet doot bennen dan leven zij nog.

Onderwerp

AT 0301A - Quest for a Vanished Princess    AT 0301A - Quest for a Vanished Princess   

ATU 0301    ATU 0301   

Beschrijving

Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is, verschijnt er een aardmannetje die de haas pakt en verdwijnt. Dit gebeurt ook als de tweede soldaat gaat braden, maar de derde snijdt de baard van het aardmannetje af en volgt het bloedspoor naar het hol. Hij komt daar bij een groot kasteel en vindt binnen een prinses. Haar man is een reus met drie koppen, maar met een zwaard dat er hangt weet de soldaat hem te doden. De tongen van de reus rolt hij in een doek die de koningsdochter hem geeft. De man komt bij nog een tweede en derde kasteel waar hij een reus met vijf koppen verslaat en één met zeven koppen. Nog twee prinsessen worden bevrijd. Als hij op een fluit blaast, verschijnen er aardmannetjes die hem de weg naar de uitgang wijzen. De twee soldaten hijsen de prinsessen naar boven maar laten de mand waar de soldaat in zou zitten vallen. Die had dat echter voorzien en was er niet ingegaan. Hij laat de aardmannetjes het gat zo groot maken dat hij er met een koets en vier paarden uit kan rijden. Hij komt bij de koning, toont hem de doeken als bewijs dat hij de prinsessen van de reuzen bevrijd heeft en trouwt met een prinses.

Bron

E.J. Huizenga - Onnekes: Het boek van Trijntje Soldaats. Groningen, 1928, p. 67 e.v.

Motief

F451.5.2 - Malevolent dwarf.    F451.5.2 - Malevolent dwarf.   

N773 - Adventure from following animal to cave (lower world).    N773 - Adventure from following animal to cave (lower world).   

F92 - Pit entrance to lower world.    F92 - Pit entrance to lower world.   

R11.1 - Princess (maiden) abducted by monster (ogre).    R11.1 - Princess (maiden) abducted by monster (ogre).   

R111.2.1 - Princess(es) rescued from lower world.    R111.2.1 - Princess(es) rescued from lower world.   

K1931.2 - Impostors abandon hero in lower world.    K1931.2 - Impostors abandon hero in lower world.   

K677 - Hero tests the rope on which he is to be pulled to upper world.    K677 - Hero tests the rope on which he is to be pulled to upper world.   

N681 - Husband (lover) arrives home just as wife (mistress) is to marry another.    N681 - Husband (lover) arrives home just as wife (mistress) is to marry another.   

H83 - Rescue tokens.    H83 - Rescue tokens.   

H80 - Identification by tokens.    H80 - Identification by tokens.   

H113 - Identification by handkerchief.    H113 - Identification by handkerchief.   

L161 - Lowly hero marries princess.    L161 - Lowly hero marries princess.   

Commentaar

1804
Quest for a Vanished Princess

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20