Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

LYST183 - Spookdieren

Een sage (vragenlijst), 1957

Hoofdtekst

Spookdieren
Een jonge boer had ongeveer veertig jaar terug iets zeer eigenaardigs meegemaakt. Hij kwam op zondagavond een beetje laat thuis van de meid en ging naar bed. Hij had in het geheel niet gedronken. Nauwelijks echter lag hij op bed of hij hoorde de konijnen schreeuwen. Hij stond op, daar hij dacht, dat er iemand was binnengebroken om ze te stelen. Toen hij tot zijn verbazing het licht aandraaide, zag hij, de konijnen door de bovendek van de kooi heen en zelfs door de hooizolder (het skoor) heen de konijnen bibberend naar boven gaan als werden ze door een onzichtbare hand aan de oren naar boven getrokken. Hij draaide het licht uit en ging weer naar bed om de hele nacht van angst niet meer te slapen. Hij vroeg aan zijn broer, die priester was, wat dat nu was, doch deze kon het niet verklaren. Zeer veel gebeurde vroeger, dat de koeien ineens achter in de stal staan. Deze koeien staan altijd vast aan een ijzeren band (wis). Ze staan dan achter in de stal met de wis dicht om, wat normaal niet kan. Wijwater verhielp het dan. Ongeveer twintig jaar geleden gebeurde het, dat op een bepaalde plaats de gloeiende kolen door de zolder heen naar beneden vielen, terwijl de wekker danste. Vele mensen uit Dungen zijn van dit schouwspel ooggetuige geweest. De gendarmen kwamen erbij te pas. Ze doorzochten de hele zolder en de hooizolder doorstaken ze met hun bajonetten, doch ze konden niets verhinderen. Men kon het geval niet verklaren, doch men verdacht er een bepaald jongmens van twintig jaar, een arbeiderszoon, die niet voor 100% normaal was, van. Men bracht deze naar de paters Capucijnen te Den Bosch en hij heeft het nooit meer gekund. Mijn vader vertelde me eens, hoe een jongeman in een cafe behekst was door het bier dat een vreemde hem had aangeboden. Hij zag niets dan muizen en ratten op hem afkomen en er was niets meer met hem aan te vangen, het schuim stond op zijn lippen. Men spande de kar in, om hem naar de paters Capucijnen in Den Bosch te brengen, doch toen men bij de brug aankwam, was het paard niet met allemacht over de brug te krijgen, terwijl de ongelukkige uitriep: "dat paard kan er toch niet over, je ziet tovh wel, dat de hele brug vol muizen en ratten zit." Ze zagen echter niets maar waren genoodzaakt het paard uit te spannen en konden de patient zelve met moeite naar Den Bosch krijgen. De paters verlosten hem echter direkt. Een oud vrouwtje heeft mij dikwijls verteld hoe haar zoon door de kwade hand geraakt was van een heks, die als schooister aan de deur om een aalmoes kwam. Aldus verklaarde ze de lange slepende ziekte, waaraan haar zoon leed en tenslotte stierf. Al is het moeilijk dichtung en wahrheit te onderscheiden, zeker is, dat de feiten waar gebeurd zijn, uitgezonderd de juistheid van de ziekte van de zoon van laatstgenoemd vrouwtje.

Onderwerp

SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste    SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste   

Beschrijving

Een boer hoort, terwijl hij in bed ligt, konijnen schreeuwen. Als hij het licht aandoet, ziet hij dat de konijnen al bibberend naar boven worden getrokken alsof ze door een onzichtbare hand worden gedwongen. Ook zijn broer, die priester is, kan het voorval niet verklaren. Hoewel de koeien in de stal altijd vaststaan met een ijzeren band, gebeurt het wel dat men ze achter in de stal aantreft, terwijl die ijzeren banden nog dicht zijn. Wijwater kan deze betovering ongedaan maken. In het verleden is het gebeurd dat de gloeiende kolen door de zolder heen naar beneden vielen, terwijl de wekker danste. Hoewel de politie alles heeft onderzocht, konden ze niets vinden. Men verdacht een jongen die geestelijk niet helemaal in orde leek. Toen men hem naar de monniken bracht, werd zijn toverkunst gebroken. Een jongen wordt in een cafe behekst door een glas bier dat hij van een vreemde heeft aangenomen. Hij ziet overal muizen en ratten, en het schuim staat hem op de lippen. Wanneer ze hem naar de paters willen brengen, kan het paard de brug niet over. De jongen beweert dat er op de brug ook ratten en muizen zitten, maar hij is de enige die dat ziet. Een oud vrouwtje heeft een zoon die ernstig ziek is en overlijdt. De vrouw beweert dat dat komt door een vloek die door een bedelaarster is uitgesproken toen de vrouw weigerde haar een aalmoes te geven.

Bron

Volkskundevragenlijst 21 (1957), formulier L.148, archief Meertens Instituut

Commentaar

1957
Andere Hexenkünste.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:22