Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

KONING15 - Onwieze Geert

Een sprookje (boek), 1930

Hoofdtekst

Onwieze Geert
Der was es 'n man dei drei zeuns haar, Pait, Pauwel en Geert. Geert was de jongste. Ik ken nait zeggen, dat e nog wat meer haar ien de wereld want hai was alerbenauwdste aarm. Dicht bie dei man zien hut ston 't pelaais van de keunink. Doar woonden de keunink en de keunegin, dei niks as aan dochter haren. Ik ken nait zeggen dat ze doar ongelukkeg mit wazzen. Ze was zo mooi, dat 't kompleet 'n wonner was; op de haile wereld was ook nog gain ain dei heur geliek kwam. Ook was ze knap van verstand. Ze was zoo schaarp, dat er gain kerel tegen op kon. Omdat de keunink en de keunegin gain zeuns haren dei 't Riek aarven konnen ien laoter tied, wollen ze zoo gern dat de prinses trouwen zol. Mor dat was den ook net 't ainegste ongeluk: doar haar ze gain zin aan. De keunink hil nait op, en vroug of ze den aaltied ongetrouwd blieven wol. Dat nait, zee ze, mor ik wil gain man hemmen, dei nait tegen mie proaten ken. 'n Man mout knapper wezen as 'n vrouw. As der ain is, dei mie vaastzetten ken, den wil 'k mie gewonnen geven, mor eerder nooit. De keunink zag wel , dat ter niks aan te verannern was. Dou lait e overaal ien 't haile laand en ook ien ale aner keuninkrieken bekend moaken, dat de jongkerel dei de prinses vaastzetten kon, dat dei mit heur trouwen en 't haalve keuninkriek hemmen zol. En as hai dood was, de aner helft ook nog. Doar kwam hail wat op lös. Eerst kwammen de keunikszeuns van dei aner keuninkrieken, mor doar was ook nog gain ain bie, dei 'n vout aan grond kreeg. Dou kwammen der ook nog veul anern, mor was weer gain ain dei tegen prinses proaten kon. Dou dochten keunink en keunegin al, der ter bie ongeluk gain ain zoo knap wezen zol as heur dochter en doar haren ze groot verdrait om. Dou zeden Pait en Pauwel, dat zei wollen 't pebaaiern. Zai haren baaident fiks wat leerd wazzen, ze ook nuver van snoet en ooren. Den goa ik ook mit! zee Geert. Hai was ook flink van lief en leden, mor ze telden hom nooit veur vol mit. 't Was haildal nog gain haalfmaal, mor goud wies was e toch ook nait. Dat dut niks! zee Geert, ik goa toch mit. Zoo gingen ze mit heur dreient aan raais. 't Eerste wat ze vonnen onnerwegens, was 'n dooie olle hèn. Geert nam hom op en stook hom ien zien tasch. Zien bruirs lachten hom oet, dat hai 'n olle rèb mitnam en dat nog wel 'n dooie. Lach mor en rag mor, zee Geert, 't ken te pas komen. Noa 'n zetje zag Geert de stop van 'n wienvat liggen. Hai nam hom op. Wat wilt doar mit? vrougen de bruirs. 't ken te pas komen, zee Geert. Dou ze wieder kwammen, lag ter 'n houpel op weg. Geert kreeg hom op, dei kon ook te pas komen. Zoo kwammen ze al hail gauw bie de keunink zien börg. De olste wer bie de prinses touloaten. Der braandde 'n dik vuur. t Is hier waarm, zee Pait. Mien hart is nog waarmer, zee zai. Doar wis jong niks op te zeggen, hai haar 't verloren. Pauwel kwam, mor 't ging hom niks beter of, hai ston zóo weer boeten deur. Dou was 't Geert zien beurt. Zien tasch haar e bie hom. Hai keek de keuninksdochter goud aan; zoo'n mooie maaid haar e ja zien levensdoagen nog nait zain. t Is hier waarm, zee e. Lang nait zoo waarm as mien hart, zee ze. Broa der den 'n olle hen ien, zee Geert, en vot langt hai heur zien eerste vonst tou. O, nee, zee ze, den lopt 't vet ter oet. Sloag der den n stop veur, zee Geert, en doadelk tril e zien stop veur 'n dag. En as 't hart mie den es baarst? vroug de prinses. Geert kreeg zien houpel, hil hom omhoog, en zee: sloag der den 'n houp om! Dou wis de keuninksdochter nait, wat ze doar nou wieder op antwoorden zol! 't Is verloren! zee ze. Nee, zee Geert, 't is wonnen! 't Was ook zoo. Hai kreeg de keuninksdochter mit 't haalve keuninkriek, en ze leefden gelukkeg mit nkanner. Op 't leste wer e keunink van 't haile riek, net zoo as dat beloofd was. Hai was 'n beste boas veur zien volk en hai wis overaal road tou.

Onderwerp

AT 0853 - The Hero Catches the Princess with her Own Words    AT 0853 - The Hero Catches the Princess with her Own Words   

ATU 0853    ATU 0853   

Beschrijving

Een koningsdochter wil alleen trouwen met de man die met haar praten kan. Geen enkele prins kan haar met zijn woorden strikken. Drie broers gaan op reis om de prinses te winnen. De jongste broer vindt op weg naar het paleis een dode kip, een kurk van een wijnvat en een hoepel. Ondanks de hoon van zijn broers, neemt hij deze zaken mee naar het paleis. De eerste twee broers worden toegelaten tot de prinses, maar weten niet hoe ze met haar moeten praten. De jongste broer wint echter het gesprek met de prinses met behulp van de gevonden artikelen. Hij trouwt met haar en wordt koning van het rijk.

Bron

E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 72-75

Motief

H507.1 - Princess offered to man who can defeat her in repartee.    H507.1 - Princess offered to man who can defeat her in repartee.   

H507.1.0.1 - Princess defeated in repartee by means of objects accidentally picked up.    H507.1.0.1 - Princess defeated in repartee by means of objects accidentally picked up.   

L161 - Lowly hero marries princess.    L161 - Lowly hero marries princess.   

Commentaar

1930
The Hero Catches the Princess with her Own Words

Naam Overig in Tekst

Pauwel (Paul)    Pauwel (Paul)   

Geert    Geert   

Naam Locatie in Tekst

Pait (Piet)    Pait (Piet)   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20