Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINBRABSAG110

Een sage (boek), 1933

Hoofdtekst

No. 110. Jan Hurkmans van Bergeik die beter als de dokter het vee wist te genezen, en daarom dag en nacht op pad was, is nog nooit zoo geschrokken, als dien avond van het jaar 1840, toen hij om negen uur van de Broekstraat naar het Hof terugkeerde.
In de Hoolstraat hoorde hij een zonderling hijgen en steunen, voor hem op het pad. Daarom sneed hij van de heg op den eikenwal een stevigen knuppel af; maar nog durfde hij "het verveerlijke spook" niet te naderen. Hij ging van den weg af, en stapte door den heg over den akker, waar het kerkpad begint. Hoe groot was zijn schrik toen hij juist bij het spook terechtkwam, dat hij meende ontgaan te zijn. Op den akker lag een ijselijk steunend en hijgend monster, wel zoo groot als een paard, maar zonder kop of pooten.
Op dat gezicht zet Hurkmans het op een loopen en komt, meer dood dan levend, in de herberg het Hof van Holland, aan, waar hij langzamerhand weer op zijn verhaal kwam.
Maar er verliepen wel zeven jaar, voor hij het waagde langs dien plek te gaan, waar ook vele anderen een kwade ontmoeting hadden. 2)

Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Jan Hurkmans uit Bergeik kwam op een nacht een spook tegen. Het had de gedaante van een ijselijk monster en was zo groot als een paard, maar zonder kop en poten. Jan was heel erg geschrokken durfde voor zeven jaar niet meer langs die plek te lopen.

Bron

Noord-Brabantsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie. - [1933], p. 79-80.

Commentaar

[1933]
Valt onder hoofdstuk en titel(s): I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: D. Luchtgeesten: 7. Spoken: g. Spokerijen.

Bronnen:
2) Panken: Br. S., No. 4. 56, 57, 65, 66, 74.
Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.

Naam Overig in Tekst

Jan Hurkmans    Jan Hurkmans   

Hof van Holland    Hof van Holland   

Naam Locatie in Tekst

Bergeik    Bergeik   

Hof    Hof   

Broekstraat    Broekstraat   

Hoolstraat    Hoolstraat   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20