Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0142 - 3.6.

Een sprookje (boek), 1893

Hoofdtekst

3.6.
Er was eens een herder, die alle dagen 3 spekstruiven mee nam.
Op een keer was hij op de heide toen een man bij hem kwam en om de pannekoeken vroeg. De herder weigerde en zei: dan heb ik en mijn hond niets meer; doch de man smeekte zoo lang tot hij ze kreeg. Nu sprak de man moogt gij drie wenschen doen en nu wenschte de herder een geweer, als hij daarmede ergens op mikte viel het van zelf dood; een pruik, als hij die opzette was hij onzichtbaar; een fluit, als hij daar op blies begon alles te dansen. Toen hij nu honger begon te krijgen keerde hij huiswaarts en men begon te kijven en dreigde hem op te hangen als hij weer zoo vroeg indeed. Nu nam hij zijn geweer mikte op een vogeltje dat in een boom boven een doornhaag zat waarin het dood viel. Een heer die daar langs kwam wilde het er uit halen. Hij nam zijn fluit blies er op en de heer moest door de doornhaag dansen. Op zijn hulpgeroep kwamen de boer en de knechten pakten den herder namen hem mede naar de schuur en wilden hem op de schelft ophangen. Nu vroeg hij om nog eens op zijn fluit te mogen blazen; dit werd toegestaan. Naauwelijks begon hij of allen begonnen te dansen en tuimelden hals over kop van de schelft. Nu nam hij zijn pruik zette die op en niemand kon hem vinden. En als hij ze niet afgezet heeft, heeft hij ze nog op.

Onderwerp

AT 0592 - The Dance Among Thorns    AT 0592 - The Dance Among Thorns   

ATU 0592    ATU 0592   

Beschrijving

Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen als hij weer zo vroeg is. Hij mikt dan op een vogel die in een doornhaag valt, blaast op zijn fluit waardoor de heer die het vogeltje er uit wil halen door de doornhaag moet dansen. Boer en knechten die de heer te hulp schieten, nemen de herder mee en willen hem ophangen. De herder vraagt nog eens op zijn fluit te mogen blazen, waardoor allen beginnen te dansen. Dan zet de herder de pruik op en is hij onzichtbaar en onvindbaar.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 102-103

Motief

Q42.1.1 - Child divides last loaf with fairy (witch, etc.).    Q42.1.1 - Child divides last loaf with fairy (witch, etc.).   

D1761.0.2 - Limited number of wishes granted.    D1761.0.2 - Limited number of wishes granted.   

D1415.2.4 - Magic pipe causes dancing.    D1415.2.4 - Magic pipe causes dancing.   

D1653.1.7 - Infallible gun.    D1653.1.7 - Infallible gun.   

K551.3.2 - Respite from death while captive plays music (whistles).    K551.3.2 - Respite from death while captive plays music (whistles).   

D1361.15 - Magic cap renders invisible: tarnkappe.    D1361.15 - Magic cap renders invisible: tarnkappe.   

Commentaar

1893
Motieven: Q42.1.1 Child divides last loaf with fairy (witch, etc.); D1761.0.2 Limited number of wishes granted; D1415.2.4 Magic pipe causes dancing; D1653.1.7 Infallible gun; K551.3.2 Respite from death while captive plays music; D1361.15 Magic cap renders invisible: tarnkappe.
inv. no. B1.1, opgeschreven te Westerhoven. S.M592.1; AT 592 The Dance Among Thorns.
3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
Verhalen, sprookjes, anekdoten en mededelingen over volksgeloof, verzameld en/of opgetekend door August Hendrik Sassen. Uit zijn handschriftenverzameling, berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch.
Sassen werd geboren te 's Hertogenbosch op 6 maart 1853. Hij was archivaris en notaris te Helmond, en overleed op 22 juni 1913 te 's Gravenhage (zie Juten & Juten 1913, A.F.O. van Sasse van Ysselt 1914). Hij was de stuwende kracht achter het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant aan het einde van de vorige eeuw. Om dit te bevorderen stichtte hij onder meer twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, en de Noordbrabantsche Almanak. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.
Beide tijdschriften moesten evenwel na elkaar wegens financiële moeilijkheden stopgezet worden (zie ook de Inleiding). Door zijn werk, zijn vele activiteiten (hij was o.a. gemeenteraadslid van Helmond, regisseur van jeugdtoneelstukken, voorzitter van de vereniging tot drankbestrijding; en commandant van de plaatselijke schutterij), en zijn vroege dood is het hem niet gelukt de vele aan hem toegezonden en door hemzelf verzamelde gegevens over o.a. taalkunde, volksgebruiken, boerenalmanakken, kinderrijmen en spelen, en volksliederen zelf tot een of meerdere boeken te verwerken (zie voor verdere biografische gegevens Knippenberg 1952).
Een deel van zijn handschriftenverzameling bevindt zich te 's Hertogenbosch. Dit werd in 1943 en 1944 gerubriceerd en gecatalogiseerd. Het hier gepubliceerde deel daarvan werd eerder grotendeels, al dan niet in bewerkte vorm, bekend gemaakt door J.R.W. Sinninghe, zij het zonder opgave van inventarisnummer. Een aantal van de door Sinninghe aan Sassen toegeschreven verhalen is evenwel niet meer in 's Hertogenbosch te vinden, o.a. Sinninghe 1978: 16 (gloeiige te Duizel), 21 (dwaallichten), 36 (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige publicatie van het nog in 's Hertogenbosch aanwezige materiaal.
The Dance Among Thorns

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20