Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CentASch01 - Aschepoetster

Een sprookje (centsprent), 1889 - 1906

Assepoester.jpg

Hoofdtekst

Aschepoetster. [No. 56]

Een rijke weduwnaar, met 1 dochter
huwde eene vrouw, die ook 2 dochters
had, die zeer hoogmoedig waren.

De stiefdochter der vrouw was zeer
mooi en lief, de stiefzusters daarintegen
zeer leeljjk en slecht.

Uit haat namen zij haar hare mooije
kleederen af en deden haar eene leelijke
grijze jurk aan en klompen aan de voeten.

Van des morgens tot des avonds moest
zij werken en in de keuken zitten, waarom
zij “Aschepoetster” genaamd werd.

Het gebeurde, dat de koning een fest
gaf, waarop alle mooije meisjes uit het
land gevraagd werden. De zusters van
Aschepoetster werden ook genodigd.

Aschepoetster, die hare zusters moest
kleeden, werd door hun bespot en moest
alleen te huis blijven.

Hare peettante, die toovergodin was,
kwam echter bij Aschepoetster en be-
loofte haar, dat zij ook naar het bal
mogt gaan.

Om haar hetgeen daarvoor nodig was te
verschaffen, veranderde zij eene pom-
poen in eene koets en 6 ratten in paarden.

Hagedissen die in de tuin liepen, ver-
anderde zij in bedienden, om Asche-
poetster een gevoolg te geven.

Toen raakte zij Aschepoetster met hare
tooverstaf aan, en op eens had zij mooije
kleederen en edelgesteente aan.

Op het bal werd Aschepoetster om hare
schoonheid en rijkdom door iedereen
bewonderd, en de zoon des konings
werd op haar verliefd.

Op raad van de toovergodin verliet zij
om 12 uur het bal en werd door de
godin onbemerkt te huis gebracht.

De volgenden dag vertelden hare zusters
haar van de schoone vreemde prinses
zonder te denken, dat zij zoo dicht bij
hen was.

Op het tweede bal verscheen Asche-
poetster nog schooner, zoo dat alle
meisjes bleek van nijd waren.

Te middernacht verliet Aschepoetster
weder het bal, maar verloor door de
haast haar muiltje.

De zoon des konings, die van verliefdheid
niet meer kon slapen, vroeg aan
de portier, of hij haar niet kende.

Bij het doorloopen van de gang vond
de prins het wonderkleine muiltje.

Direct liet hij overal uitroepen, dat hij
diegene zou trouwen, die het kleine
muiltje paste.

De zusters van Aschepoester deden al
hun best om het muiltje aan de krijgen,
maar zij hadden te groote voeten.

Daar kwam Aschepoetster en schoot er
gemakkelijk in. De prins herkende haar,
voerde haar naar het paleis van zijn vader
en zij werden een gelukkig paar.

[Deponiri.
Druck u Verlag v C. Burckardt's Nachs Weissenburg (Elsass)]

Onderwerp

AT 0510 - Cinderella and Cap o' Rushes    AT 0510 - Cinderella and Cap o' Rushes   

ATU 0510A    ATU 0510A   

Beschrijving

Assepoester wordt als sloof gebruikt door haar stiefmoeder en stiefzusters. De peettante zorgt dat ze toch naar het bal kan; en de prins wordt verliefd op haar. Ze verdwijnt om middernacht. Ze verliest haar muiltje de tweede keer en zo weet de prins haar uiteindelijk terug te vinden.

Bron

centsprent Aschepoetster

Motief

S31 - Cruel stepmother.    S31 - Cruel stepmother.   

L162 - Lowly heroine marries prince (king).    L162 - Lowly heroine marries prince (king).   

Naam Overig in Tekst

Aschepoetster    Aschepoetster   

Assepoester    Assepoester   

Word count

383

Word count group

250-500