Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINBRABSAG287 - De Drij Herderkens

Een lied (boek), 1933

Hoofdtekst

No. 287.
Daer gingen dry herderkens uyt om te jagen
Buyten de poorten van Berg' op Zoom,
Terwijl zij daer stonden
Zij hebben dear gevonden
Een nieuw geboren kind.

Zij hebben 't kleine kind opgenomen.
Sij zijn daer mee naar d' herberge gegaen;
"Bazinne van de Viere
"Tapt ons 'n kanne biere;
"Wij hebben daer gevonden
"Een nieuw geboren kind"

De bazin heeft de kanne in haer hand genomen,
Zij is daermee in den kelder gegaen.
't Bier was geschonken
Maer 't was nog niet gedronken:
't Biertje was veranderd in rooden bloed.

De herderkens die in de kannen keken
Sy seyden, "gij houdt den zot met ons".
"Wel Heeren", seyd zij, "Heeren,
"Gij moet alsoo niet sweeren.
"'t Is een teeken van ons grooten God."

Sij hebben 't kleine kind aengesproken
"Sijt gij van God, spreekt tegen mij
"Of sijt gij van den boozen?
"Wilt toch bij ons niet spooken."
't Kind heeft zijn mondje wijd open gedaen.

't Sprak drij woordekens achter malkander:
"Menschen, bekeert U, 't is meer als tijd:
"Want God die zal ons zenden
"De straffe van ellenden,
"Oorlog, peste en duren tijd."

's Nachts omtrent den elven of ten twelven
Daer kwamen drij mannen in het locht gedruys.
De een' met 'n roede,
Den ander met zijn zweepe
Den derden met zijn dierbaer kruys.

God wilde de straffe in de locht verkonden,
Groote hagelsteenen zijnder gevallen
Tusschen regen en sneeuwe.
De hagels die daer leen
Ze droegen ze in de schale; iedre woeg een vierendeel.

Onderwerp

SINLEG 0271 - Das Heilige Blut.    SINLEG 0271 - Das Heilige Blut.   

Beschrijving

Drie herders vinden een kind als ze op jacht zijn, en nemen het mee naar de herberg. Hier bestellen zij bier, dat tot hun ontzetting veranderd is in bloed; een teken van God! Het kind waarschuwt ze vervolgens voor de straf van God. Die nacht gaat het onweren en komen er enorme hagelstenen uit de lucht vallen.

Bron

Noord-Brabantsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie. - [1933], p. 244-245.

Commentaar

[1933]
Valt onder hoofdstuk en titel(s): IV. Historische Sagen; 2. Profetieën; a. De Drij Herderkens.
Noten (door Sinninghe niet in tekst vermeld): 1) Th. de Jager in St. G. II, 91-98, "Een oud Bergslied" wijdt aan dit gedicht een voortreffelijke studie.
Ter vergelijking (No. 287-296): K. ter Laan, "Prophecye van Jaarfke". (Groningen, 1931); K. ter Laan in E. V., IV, 97-99.
Das Heilige Blut. Gestürzter weisser Messewein ändert sich in Blut.

Naam Overig in Tekst

God    God   

Naam Locatie in Tekst

Bergen op Zoom    Bergen op Zoom   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20