Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

De Vrouwe van Stavoren

Stavoren 005.jpg

KLIK op de foto om naar een versie van de Vrouwe van Stavoren te gaan zoals opgetekend door Dam Jaarsma.

Het verhaal van de Vrouwe van Stavoren is één van de meer bekende Nederlandse volksverhalen. Deels is het een gelokaliseerd verhaal en verklaart het hoe de haven van Stavoren verzandde (en de concurrentieslag in de Oostzeehandel verloor aan Amsterdam). Anderzijds is de episode van de ring die in het water gegooid wordt en terugkeer in een vis een internationaal bekend volksverhaal met een grote verspreiding. Internationaal staat dit verhaal gecatalogiseerd als ATU 0736A - The Ring of Polycrates. Dam Jaarsma heeft in Friesland het verhaal slechts in 1 versie opgetekend. Waarschijnlijk achtte hij de kans op een mondeling overgeleverde versie niet zo groot (het verhaal stond in veel boeken, en er was ook een ballade van), en vroeg hij erdus niet naar. Voor meer achtergrondinformatie over de vertelling zie het Lexicon.