Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

2827 resultaten voor ""

lied uit 1997
 • Me: Gut Nacht! Gut Nacht! Alle Lieben seist gebracht. Seht die Mond am Himmel glimmern, Auf dem See wie Silver
 • schimmern. Alles ruht im stillen Pracht. Gut Nacht! Gut Nacht! Gut Nacht ... Kehr ein! Kehr ein! Prüfe deines Herzen
 • nacht
 • Een Duitstalig lied, waarin men wordt opgeroepen om rein te zijn en te leven naar Gods wil. Dan zal men de zegen ontvangen.

sprookje uit 1930
 • was van de heer van 't laand. De heer heurde der van, dat Haarm zoo geern ais griezeln wol. Den mos e mor es 'n nacht ien
 • zol hom verwonnern as Haarm der leventeg weer oet kwam. Nou, dat wer den ofsproken. As Haarm 't doar 'n nacht volhil
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet
 • bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang als hij een nacht in een spookhuis
 • nacht
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

mop uit 1903
 • zwierf alle nachten de geest van 'n reiziger rond, die daar eens, heel lang geleden, in net zo'n stormachtige nacht als 't
 • nacht
 • De vader van de (fictieve) verteller liep eens in een spookachtige omgeving. Toen ontmoette hij iemand die Japik Ingberts bleek te zijn. Hij werd echter niet beroofd: Japik was al 80 jaar oud, en de…

sage uit 1966
 • hwat wie, dat net doochde. Dear roan hwat. By nacht doarst dear noait ien to reizgjen. De dûmny en de âlderling kommen it
 • nacht
 • Rond 1886 gaan een dominee en ouderling naar Smoarhoeke. In Smoarhoeke klopt iets niet; 'savonds dwaalt er iets rond. De dominee en de ouderling komen het tegen en krijgen te horen dat het de vorst…

sage uit 1954
 • Mei myn broer hie 'k ris to mollefangen west. Yn 'e nacht seagen wy in lyts berntsje fan sahwat trije jier âld. It hie
 • Twee broers zien op een nacht tijdens het mollenvangen een klein kind van een jaar of drie, met een mutsje op en een
 • nacht
 • Twee broers zien op een nacht tijdens het mollenvangen een klein kind van een jaar of drie, met een mutsje op en een rokje aan. De voeten zijn onzichtbaar, want het kind zweeft.

sage uit 1954
 • nacht
 • Van een weiland werden de hekken steeds weer 's nachts geopend door een onzichtbare kracht. Toch liepen de koeien nooit weg.

sage uit 1954
 • nacht
 • Als in Kolummerzwaag de melk 's nachts betoverd wordt, springen de deksels van de melkbussen af.

Trefwoorden: deksel, magie, melk, melkbus, nacht, toverij


sage uit 1954
 • nacht
 • Een man reisde een eind om verkering te vragen aan een meisje. Zij wees hem af, en bezocht hem toch 's nachts als een nachtmerrie.

sage uit 1954
 • Us heit kom op in nacht thús, doe hearde er skoan dat se allegear oan it braekjen wienen. Teake syn slach koe hy der
 • nacht
 • Vader komt 's nachts thuis en hoort duidelijk geluiden alsof ze aan het werk zijn. Toch ligt iedereen nog op bed.

sage uit 1954
 • dien hie. Ien hjir út 'e Harkema hat der ris in nacht by west. Sûnder dat er in persoan sjoen hat, wie de hekke, dy't
 • nacht
 • Een hek bij een landgoed gaat steeds vanzelf open.

sage uit 1954
 • Hjir yn 'e Harkema wenne in feint, dy kom op in nacht fan 'e froulju werom. It wie sahwat 2 ûre en ljocht waer. Doe't
 • nacht
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1966
 • nacht
 • Op het Wargeaster laagland deugt het niet. Daar hebben ze stiekem in een stal een baby vermoord. Vanaf die dag spookt het er. Een meisje kan 'snachts de weg naar het buitenhuis niet terugvinden. Van…

sage uit 1978
 • nacht
 • Een schippersdochter heeft verkering met een boerenknecht. Haar vader is het niet eens met deze relatie en roept de hulp in van de `Langesleatter man' om de knecht van zijn schip te weren. Als vader…

sage uit 1978
 • se. Dy twa abbekaten spoeken nci har dea dêr by Olterterp om en de minsken hienen der tige lêst fan, foaral yn 'e nacht
 • nacht
 • Bij de `Spoeketsiene' ligt een stuk land dat het `Àdvocatenland' wordt genoemd omdat er twee overleden advocaten zouden rondspoken. De mensen nemen een duivelbanner in de arm om de spoken kwijt te…

sprookje uit 1973
 • nacht
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1937
 • , want dit pad was bij avond en nacht de geliefde wandelplaats van een witte vrouw, door meer dan één gezien. Ze was een
 • nacht
 • Een weg staat bekend als spookweg. 's Avonds en 's nachts is er op die weg een witte vrouw te zien met lang, zijachtig haar. Haar jurk is met veren bekleed. Dikwijls kan men 's morgens wat van die…

sage uit 1937
 • nacht
 • Een flodderduivel is een soort monster, dat eenzame wandelaars 's nachts op de rug springt om zich mee te laten dragen. Als de wandelaar tijdens het dragen omkijkt, likt de flodderduûvel hem in het…

sage uit 1937
 • zak van den eigenaar terug te keeren. Hij was te verkrijgen in den Sint Jans nacht, op de plaats genaamd "De Kruis", nl
 • zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt van twee polderwegen opstellen. Er trekt dan
 • Sint Jans nacht
 • nacht
 • Een wisseldaalder is een daalder die iedere keer nadat hij uitgegeven is, weer in de zak van de eigenaar terugkomt. Om zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt…

sage uit 1937
 • nacht
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sage uit 1978
 • wie hast nacht, en ja, doe hearde se wat. Se tocht, ik moat der gau hinne, dat se sette mei de boat oer, mar doe't se dêr
 • nacht
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1978
 • It spoek makket mear slachtoffers No is 't geloof dêr jitte grutter Oan't spoeksel fan de nacht, En ivich hâldt jit
 • nacht
 • De smid van Eernewoude brengt vaak schippers in gevaar. Soms verwijdert hij de loopplank van een schip of legt deze zo wankel neer dat hij kantelt als iemand erover heen loopt. Ook maakt hij vaak…

sage uit 1978
 • , en de minsken wienen altyd betiid, dat it wie noch nacht en de skipper soe syn skip losmeitsje en hy stapte by it skip
 • nacht
 • De smid van Eernewoude heeft een schipper (of een vissers- of schippersdochter) laten verdrinken door het schip naar de andere oever te laten drijven. De schipper legt aan, stapt aan de verkeerde kant…

sage uit 1978
 • en net in skipper it weagje soe en bliuw in nacht yn 'e Langesleatten lizzen. Dat moast al in woesteling wêze, dy't
 • nacht
 • Voor vissers en schippers is het gevaarlijk om 's nachts te blijven liggen in de Langesloot. Een schipper die dit toch doet loopt groot gevaar. Als hij aanlegt aan de oostkant, ligt zijn schip de…

sage uit 1978
 • dat fanke wie allinne thús yn 'e nacht. Doe belle der ien om oerset te wurden. Sy moast him oerhelje en doe is se oer
 • board stapt en ferdronken, want doe lei dy aak oan 'e ferkearde kant fan 'e Langesleatten, dy wie dêr yn 'e nacht hinne
 • nacht
 • Een visser laat zijn dochter 's nachts alleen op hun aak. Als er iemand belt om overgezet te worden, stapt het meisje overboord en verdrinkt. De aak blijkt 's nachts naar de andere kant van de…

sage uit 1972
 • nacht
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…