Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (37 in totaal)

Volksverhaal - VODA_013_10 - [Zonder titel]

sage

juni 1976
Landmeter heeft vals gemeten. Hij legt een eed af: "Ik sta boven op die en die grond, bij de Schepper hierboven". Hij had de grond in zijn schoenen en een lepel onder zijn pet. Hij werd vuurman.

Volksverhaal - CJ124702 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 18 september 1979
Een man is van mening dat een heg geschoren moet worden; zijn vrouw vindt dat een heg geknipt wordt. De echtelieden blijven een tijdje hun gelijk betwisten. Op het laatst heeft de man er zó genoeg van, dat hij zijn vrouw in het water gooit. Als hij…

Volksverhaal - CJ117007 - [Zonder titel]

mop

99-99-99 99-99-99 (foutieve datum)
Een meisje heeft een vriendje dat naar mening veel te fatsoenlijk is. Ze geeft de jongen een raadsel op: wat is het verschil tussen een olifant, een mug en een oud wijf? De jongen moet het antwoord schuldig blijven, maar het meisje zegt: 'De mug kan…

Volksverhaal - CJ116704 - [Zonder titel]

mop

donderdag 17 mei 1979
Een boer die zeker is dat de vrouwen overal de baas zijn gaat een weddenschap aan met een koopman die er een tegengestelde mening op nahoudt. De boer stelt zijn twee beste paarden in het vooruitzicht als de koopman het tegendeel zal kunnen bewijzen.…

Volksverhaal - HUMOR105 - [Zonder titel]

mop

dinsdag 20 november 2001
Maar meneer, als er staat: "Wat is volgens jou het antwoord", hoe kunt u me dan een onvoldoende geven?
Volksverhaal - COHEN032 - Waarom de reuzen in Limburg zijn uitgestorven

pl17.jpg

sage

1918
Vroeger werd ons land door reuzen bewoond. Er waren reuzen in Holland, reuzen in Friesland en reuzen bij Hilligersberg. Niemand minder dan Picardt vertelt al verhalen van deze reuzen. Ook in Limburg woonden reuzen.
Hun koning heette Halichem en…

Volksverhaal - THM00058 - [Zonder titel]

1363.jpg

mop

zondag 07 november 2004
[Foto: Je bent een rund als je met je mening stunt]

Volksverhaal - OVER0410 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Aan een zeer geleerde heer werd een bijbelpassage voorgelegd. Hij interpreteerde deze, maar zei erbij dat hij twijfelde of zijn mening goedgekeurd zou worden. Antwoord: "Uw twijfel heeft al onze twijfel weggenomen."

Volksverhaal - OVER0402 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
De mening van een heer over dichters was: "Na die in proza geschreven hebben, zijn de poëten de beste auteurs."

Volksverhaal - CBOEK415 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 26 april 1892
Een vrouw vreest de toekomst na het horen van getik in haar bedstee; de dominee is echter van mening, dat God onze toekomst voor ons verborgen houdt.

Volksverhaal - ZEEUW194 - De duivel en de menschen.

sage

1923 - 1932
Bij de schoenmaker worden zijn druiven gestolen en zijn zoon gaat waken en komt de duivel zelve tegen, die hem met zijn gloeiende handen oppakt en in de bedstee kwakt.

Volksverhaal - BLECOURTNB0153 - 3.17.

raadsel

1870
Voorbeeld van een raadsel dat aansluit bij de mening dat als een gevangene een raadsel aan rechters opgeeft dat zij niet kunnen oplossen, de gevangene vrij komt.

Volksverhaal - OVER2243 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Men vroeg een oordeel van een muzikant over een slecht gezongen stuk. De muzikant vond het 'buitenmatig'.

Volksverhaal - OVER2100 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
De burgemeester van Leiden laat Piero bier tappen, maar merkt dat het vreselijk schraal smaakt. Hij vraagt Piero wat hij van het bier vindt, aangezien het wel een jaar oud lijkt. Daarop antwoordt Piero dat het inderdaad nog jong is.

Volksverhaal - OVER2002 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Mevrouw De Groot praat met de koningin over het geloof. De koningin vraagt haar hoe zij denkt over Maria, waarop ze zegt dat ze haar beschouwt als een heilige maagd. Ze gelooft niet dat Maria een hemelse koningin is, want daar was ze te preuts voor.

Volksverhaal - OVER1951 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Karel V houdt de paus Clemens VII gevangen in de Engelenborg. Iemand merkt op dat in tegenstelling tot wat alle rekenmeesters beweren, V meer is dan VII.

Volksverhaal - VVUNL332 - Een raar avontuur

sage

donderdag 04 januari 1912
Een man gaat met het kapotte kamrad van zijn wanmolen naar de Houthemse rademaker, maar wordt er zo hindelijk voor de voeten gelopen door een kat, dat hij tenslotte het kamrad op de mestvaalt smijt. Als hij de volgende dag komt, zegt de vrouw van de…

Volksverhaal - OVER1923 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Hendrik de Vierde liet Pedro de Toledo het huis van Fontainebleau zien, waarvan de kapel nog niet af was. Hendrik vroeg Pedro wat hij ervan vond, waarop hij antwoordde dat hier niemand slechter was ondergebracht dan God. Hendrik antwoordde hierop:…

Volksverhaal - OVER1915 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Iemand is van mening dat porselein beter is dan goud en zilver, want als porselein breekt dan zijn alle stukken evenveel waard, terwijl het kleinste stuk van goud en zilver veel minder waard is dan het grootste stuk.

Volksverhaal - VVUNL029 - Het spook achter de heg

mop

1967 - 1976
H. H. gelooft niet aan spoken en de fanfareleden willen een grap met hem uithalen en verstoppen zich achter een heg bij het klooster van Meerlo. Als de in een laken gehulde Jan tevoorschijn komt, schrikt H. H. zich een hoedje, valt met fiets en al en…

Volksverhaal - OVER1766 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een bisschop, de ook landvorst was, reed eens met 40 ruiters achter zich. Hij kwam een boer tegen en vroeg wat deze dacht. De boer vroeg zich af of Sint Kilian ook op deze manier tot Würzburg was gereden. De bisschop antwoordde dat hij nu als…