Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Blader door items (55 in totaal)

Volksverhaal - VODA_023_08 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een zwerver wordt beschuldigd van het stelen van een bijenkorf, maar zegt onschuldig te zijn. Hij wil zijn onschuld bewijzen door een doornstok, zijn wandelstok, in drie worpen naar de landspalen aan de overzijde van het dorp te slingeren. De…

Volksverhaal - VODA_023_07 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een man wordt beschuldigd van een zware misdaad, maar zegt onschuldig te zijn. Hij krijgt de kans zijn onschuld te bewijzen door een doornentakje in drie worpen van de toren van Hilvarenbeek naar de toren van Goirle te gooien. Als hem dit lijkt de…

Volksverhaal - VODA_023_09 - [Zonder titel]

sage

augustus 1977
Een zwerver werd beschuldigd van diefstal en veroordeeld tot de strop. De zwerver hield echter vol onschuldig te zijn. Hij smeekte God de Galgenberg, een zandberg, na zijn dood over de hele streek te laten verstuiven ten teken van zijn onschuld. En…

Volksverhaal - DYKFRIES2034 - Rechtspraak

sprookje

1896
Drie voorbeelden van rechtspraak:

Een matroos wordt door een herbergier voor het gerecht gedaagd: de matroos heeft vijf jaar geleden voor een stooter (12,5 cent) eieren in de herberg gegeten. Hij moest echter halsoverkop vertrekken en heeft de…

Volksverhaal - CJ113215 - [Zonder titel]

1115-av-118-veldw-c.jpg

sage

vrijdag 23 augustus 1974
Sterke Hearkes dochter Rixt doet in kracht nauwelijks onder voor haar vader. Als Rixt eens als meid in dienst is bij een boer, komt ze de boerin te hulp als die wordt lastiggevallen door een politieagent. Ze grijpt de agent en gooit hem door de…

Volksverhaal - CJ113041 - [Zonder titel]

sage

dinsdag 20 augustus 1974
Een boerenknecht die werk beloofd is start een rechtzaak als de boer hem als arbeider weigert. Een waarzegster had de man al eerder voorspeld dat hij spoedig voor 'grote heren' zou staan. Als hij zijn woorden secuur zou uitkiezen, zou het wel goed…

Volksverhaal - OVER1375 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een boer wil een gesprek met meester Dirk de Jong. In diens kantoor ziet hij enkele zaken liggen waar de advocaat mee bezig is. Hij concludeert uit de opschriften van de zaken dat er advocaten of de reden van het proces op vermeld staan. Dat geeft…

Volksverhaal - OVER1361 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een koopman verliest een beurs met 800 gulden. In de kerk laat hij afkondigen dat als er iemand een beurs met geld gevonden heeft, hij 100 gulden beloning zal krijgen. Een timmerman heeft de beurs gevonden en levert die bij de koopman af, maar die…

Volksverhaal - OVER1352 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Jan is in een testament als één van de erfgenamen genoemd, maar de rechter wijst zijn claim af vanwege een testament van later datum. Daarop reageert Jan boos: 'De duivel hale de rechters! Ik ben het recht kwijt terwijl ik toch de oudste rechten…

Volksverhaal - OVER1327 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
De dienstmeisjes van juffrouw Petronella de Wit, vrouwe van 's-Gravenambacht, getuigen van de eerzaamheid van hun meesteres. Zij verklaren onder andere onder ede dat zij nooit iets bij hun bazin gezien hebben, of zij wilden dat het henzelf zou zijn…

Volksverhaal - COHEN005 - De Slaper in het Voorhout, de Vorst van éénen dag of de Vroolijke Willem

pl04.jpg

sage

1918
Een schoenlapper (Vroolijke Willem) die regelmatig te diep in het glaasje kijkt, wordt op een dag voor de gek gehouden. De graaf van Holland en zijn edellieden vinden de schoenlapper op straat en nemen hem mee naar het paleis. Ze maken hem wijs dat…

Volksverhaal - OVER0949 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Maij wordt aangeklaagd: zij houdt er namelijk een bordeel op na. Een jonker zegt stellig dat hij het staande zal houden (hij bedoelt de beschuldiging). Daarop antwoordt de vrouw: 'Och mijn lieve jonker, zolang u het staande houdt, zal mijn huis (het…

Volksverhaal - OVER0944 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Tijs Lichtvoet is veroordeeld: hem zal een oor afgehakt worden. Als hij bij de beul aankomt, vindt die geen oren om af te hakken. Die vraagt zich verbaasd af hoe nu verder. Daarop antwoordt Tijs dat hij maar eens aan de heren rechters moet gaan…

Volksverhaal - OVER0941 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een voerman die met een kar vol hout rijdt, roept voortdurend: 'Kijk uit, kijk uit!' Een edelman is te trots om uit te wijken voor de eenvoudige voerman. Die rijdt hem vervolgens aan, waardoor de edelman gewond raakt. De edelman daagt hem voor het…

Volksverhaal - OVER0937 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een man ruziet met een ander en smijt hem onder andere het woord 'schelm' (dief, schurk) naar het hoofd. Hoewel het niet ver bezijden de waarheid is, neemt de uitgescholdene het hoog op en daagt de ander voor het gerecht. Hij zegt: 'Je zult bewijzen…

Volksverhaal - OVER0923 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Court (Coert) gaat met zijn vader na een strafvoltrekking kijken. Hij wordt voortdurend achterna gelopen door een hond, die bovendien voortdurend blaft. Court besluit korte metten met het beest te maken en hij wil hem met een steen verjagen. De hond…

Volksverhaal - OVER0898 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
In Zwammerdam wordt een van de bewoners gevangen genomen en veroordeeld tot een geseling. Degene die het vonnis zou moeten voltrekken, wil het niet doen omdat de veroordeelde een oude bekende van hem is. Er moet natuurlijk gestraft worden, dus de…

Volksverhaal - OVER0897 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Jan Lochem ziet een notaris, die een vals testament gemaakt heeft, opgehangen worden. 'Is dat geen mooi beeld (mooie afbeelding),' zeg hij, 'het is met de pen gemaakt.' (Het beeld, het plaatje van de executie is door de pen gemaakt, omdat de pen ook…

Volksverhaal - OVER0882 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Ten tijde van de Engelse Oorlog zit een aantal mensen in de trekschuit en men spreekt over de slechte handel. Een vrouw geeft aan dat het met hen zo slecht nog niet gaat, haar man houdt redelijk werk. Als blijkt dat ze in Haarlem woont, groeit de…

Volksverhaal - OVER0875 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een vrouw wordt beschuldigd van overspel. Zij ontkent stelselmatig, maar haar man toont aan dat Tijman wel degelijk voor twee volle uren bij de vrouw gelegen heeft en zelfs verschillende keren op haar is gaan liggen, en bewegingen gemaakt heeft. Dat…

Volksverhaal - OVER0843 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een uitgekookte dief steelt met grote regelmaat smakelijke peren uit de tuin van een edelman. Eindelijk kan de edelman de dief betrappen, maar deze krijgt het voor elkaar dat hij wordt vrijgelaten. De edelman is bang dat de dief weer zijn tuin zal…

Volksverhaal - OVER0821 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Enkele rechters hebben tien à twaalf boeven veroordeeld. Inmiddels is het al over elven en nog steeds waren zij uitgebreid aan het overleggen of ze de dieven nu een of beide oren zouden afsnijden. De veroordeelden raken ongeduldig en roepen de…

Volksverhaal - OVER0431 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een student wist niet wat de juridische term usufructus [= vruchtgebruik] betekende. Toen hij vroeg wat het was, zei de professor: "Alsof de heer dat niet weet."

Volksverhaal - OVER0292 - [Zonder titel]

mop

derde kwart 17e eeuw
Een procureur had eens de afkorting D. D. diss. (de dato dissertatio) in een geschrift van een Latijnse rechtsgeleerde zien staan. Toen hij eens aan het pleiten was, zei hij dat ook Doctor Dissentius er zo over dacht als hij.